Spring over hovedmenu

Møder – RAR Østjylland

Referater lægges på i forlængelse af de respektive møder

RAR Østjylland - kommende møder: 

Mødeplan:

  • 7. juni 2019
  • 17. september 2019
  • 19. november 2019

Materialer til kommende møder:

Næste møde holdes 7. juni 2019 -
dagsorden er tilgængelig ca. en uge før mødet

Andre Råds-arrangementer

Kommende og afholdte arrangementer (internt link til side)

Afholdte Rådsmøder i RAR Østjylland

Rådsmødet den 6. marts 2019:

Referat af Rådsmødet den 6. marts 2019 (pdf - nyt vindue) 

Rådsmødet den 22. januar 2019:

Referat af Rådsmødet den 22. januar 2019 (pdf - nyt vindue)

Rådsmødet den 21. november 2018:

Referat af Rådsmødet den 21. november 2018 (pdf - nyt vindue)

Rådsmødet den 10. september 2018:

Referat af Rådsmødet den 10. september 2018 (pdf - nyt vindue)

Strategiseminar den 10. september 2018 - 

Rådsmøder den 19. juni 2018:

Referat fra konstituerende møde den 19. juni 2018 (pdf - nyt vindue)

Referat fra ordinært Rådsmøde den 19. juni 2018 (pdf - nyt vindue)

Rådsmødet den 22. marts 2018

Referat fra Rådsmøde den 22. marts (pdf - nyt vindue)

Rådsmøde den 11. januar 2018

Referat fra Rådsmøde den 11. januar (pdf - nyt vindue)  

Oplæg fra Steen Würtz om projekt ”Smartskills" (pdf - nyt vindue)  

Oplæg fra Frode Fårup om Horsensalliancens arbejde med  unge og erhvervsuddannelse (pdf -n yt vindue)

Oplæg fra Thomas Nielsen om FGU samt projekterne om brobygning til uddannelse (pdf - nyt vindue)

Rådsmøde den 23. november 2017

Referat fra Rådsmøde den 23. november (pdf - nyt vindue)

Oplæg fra Morten Mouritsen fra Hustømrerne (pdf - nyt vindue)

Oplæg fra Søren Larsen fra Rummelig i Midt (pdf - nyt vindue)

Oplæg fra Karl Schmidt AMK Midt-Nord (pdf - nyt vindue)

Rådsmøde den 21. september 2017

Referat fra Rådsmødet den 21. september 2017 (pdf -nyt vindue)

Oplæg fra STAR direktør Morten Binder (pdf - nyt vindue)    

Rådsmøde den 23. juni 2017

Referat fra Rådsmødet den 23. juni 2017(pdf - nyt vindue)

Rådsmøde 14. marts 2017

Referat fra Rådsmødet den 14. marts 2017 (pdf - nyt vindue)

Oplæg fra Lasse Jungberg vedr. Industriprojekt - det videre arbejde (pdf - nyt vindue)

Oplæg fra Steen Würtz vedr. Uddannelse og opkvalificering (pdf - nyt vindue)

Oplæg fra Martha Rygaard Sørensen vedr. Kongsvang Erhvervsrengørings rekrutteringsstrategi (pdf - nyt vindue)

Oplæg fra Poul Enevoldsen - Sammen om vækst i Aarhus (pdf - nyt vindue)
 

Rådsmøde 19. januar 2017

Referat fra Rådsmødet den 19. januar 2017 (pdf - nyt vindue)
Karen Qvist, Jobcenter Odder oplæg (pdf - nyt vindue)
Finn Amby, oplæg (pdf - nyt vindue)
 

Mødematerialer på Extranet

Referater af Rådets møder kan se af alle her på hjemmesiden kort tid efter mødets afholdelse. Møder i Rådet og dets underudvalg er dog ikke offentlige. Det samme gælder generelt for alle andre mødematerialer end rådsreferater. Disse materialer til rådsmedlemmer, suppleanter og baglande findes på tre extranet.

Link til adgangssiden for de tre extranet her! 

RAR Østjyllands sekretariat

RAR Østjylland serviceres af Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland, som har til huse på Nybrogade 16, 1. sal i Aalborg. Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland er et af tre Arbejdskontorer, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Link til side om AMK-Midt-Nord  

Sidst opdateret: 19-03-2019