Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedet – RAR Nordjylland

Her kan du se figurer og tabeller, der giver et overblik over centrale temaer og tendenser på det regionale arbejdsmarked.

RAR Nordjylland dækker et geografisk område bestående af følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg (11 kommuner).

Hurtigt overblik fra RAR Nordjylland: Vi har et velfungerende arbejdsmarked i Nordjylland med masser af jobåbninger og gode jobmatch. Mangel på kvalificeret arbejdskraft, besvær med at fastholde arbejdsstyrken og mange ledige uden jobrelevante kompetencer, er dog udfordringer, som i stigende omfang rammer os.

 Det sidste års tid er beskæftigelsen vokset i Nordjylland. Heldigvis er ledigheden lav og jobomsætningen høj. De fleste er ledige i kortere tid. Men mange kommer ikke tilbage til det job, de havde – omstilling i virksomhederne, ny teknologi, nye forretningsmodeller ændrer på jobindhold og krav til kompetencer. Også for de kortuddannede. Derfor er det ikke sikkert, at man skal ud i det samme job eller have de samme jobfunktioner, når man skal i gang igen. Hvis vi skal have et velfungerende arbejdsmarked, så må vi have en arbejdsstyrke, der er så kompetent, at man faktisk kan klare et brancheskift eller et funktionsskift.

Det er én af de største udfordringer for vores arbejdsmarked, at vi mangler og kommer til at mangle faglærte inden for mange fag. Det er navnlig en udfordring i Nordjylland – erhvervsstrukturen betyder, at der efterspørges relativt flere faglærte her. (marts 2017)

Løbende opdaterede nøgletal om Nordjylland og status på reformerne.  På siden her opdateres månedligt data om det nordjyske arbejdsmarked - eksempelvis ledigheds- og beskæftigelsestal.

Desuden lægges der efter hvert Rådsmøde notater på hjemmesiden med nyopdaterede nøgletal for Nordjylland og en status på den nordjyske reformimplementering - se oversigten her!

Nøgletal og reformstatus (internt link)

Sidst opdateret: 09-03-2018