Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Strategi og fokus– RAR Østjylland

RAR Østjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det østjyske arbejdsmarked.

Rådet har konstitueret sig for en ny fireårig periode den 19. juni 2018. Rådet siden arbejdet på ny strategi og indsatsplan. Det er sket på Rådsmøder og Seminarer. Strategien er godkendt på Rådets møde den 22. januar 2019. 

  • RAR Østjyllands mission er, at understøtte virksomhedernes udvikling og vækst, og samtidig styrke beskæftigelsen for alle målgrupper
  • RAR Østjyllands vision er, at yde et betydende bidrag til at skabe balance på arbejdsmarkedet.

RAR Østjyllands overordnede fokusområder:

  • De rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid
  • Et rummeligt arbejdsmarked – Behov for alle, der kan
  • Samarbejde og partnerskaber
  • Viden og videndeling

Som led i Trepartsaftalen III har RAR Vestjylland fra medio 2018 også fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Østjylland. Rådet arbejder herunder for at sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Strategien herfor er indskrevet som delelementer ifht Rådets fokusområder.

Læs mere nedenstående:

Strategien for RAR Østjylland (pdf) (nyt vindue)

RAR Østjyllands strategi for anvendelsen af nytteindsats:

Strategi for anvendelse af nytteindsats (pdf) (nyt vindue) 

Partnerskabsaftale med Business Region Aarhus:

Find partnerskabsaftalen her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 27-08-2019