Spring over hovedmenu

Om RAR Bornholm

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm varetager en lang række arbejdsmarkedsrelaterede opgaver.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm varetager følgende opgaver:

  • Indgår i et samspil med Bornholms Regionskommune og understøtter beskæftigelsesindsatsen
  • Rådgiver og går i dialog med kommunen om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og det regionale Vækstfora
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

RAR Bornholm drøfter på sine møder nøgletal for arbejdsmarkedet og status på reformimplementering.

Nøgletal

 

Sidst opdateret: 12-09-2019