Spring over hovedmenu

RAR Nordjylland

RAR Nordjylland er et af de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

RAR Nordjylland er et af de otte regionale arbejdsmarkedsråd. Rådet understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner i Nordjylland og dækker kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

Rådet koordinerer bl.a. efter- og videreuddannelsesindsatsen i regionen:

Positivliste for regional uddannelsespulje – Nordjylland

RAR Nordjyllands område indtegnet på danmarkskort

Positivlister til den regionale uddannelsespulje

Formålet med puljen er at give det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende seks måneder.

Positivliste for regional uddannelsespulje
Sidst opdateret: 11-09-2020