Spring over hovedmenu

Om RAR Vestjylland

RAR Vestjyllands område dækker 7 kommuner. Rådet har fokus på samarbejde om arbejdsmarksudfordringer og beskæftigelsesindsats.

Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Kommunernes Landsforening, FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer og Regionsrådet.

RAR har en funktionsperiode på 4 år inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger formand og næstformænd hvert andet år.

RAR varetager følgende opgaver:

  • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
  • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora.
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

Formalia:

RAR Vestjyllands Forretningsorden (pdf) (nyt vindue)

Fokusområder/strategi (pdf) (nyt vindue)

Kommuner i RAR Vestjylland:

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. NB! Viborg er pr. 1. juli 2017 overgået til RAR Østjylland.

Sekretariat:

RAR Vestjylland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland, som er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

AMK Midt-Nord - linker til side om AMK Midt-Nord

Sidst opdateret: 12-12-2018