Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Aktuelle beskæftigelsesplaner for de østjyske kommuner

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2019 til orientering fra de østjyske kommuner. Enkelte kommuner har tilkendegivet, at der kan komme efterjusteringer grundet sen justering af Ministermålene for 2019 - eksempelvis blev der tilføjet et mål om handicap og beskæftigelse.

Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner, når de ligger klar. Planerne drøftes på Rådets møde januarmøde, hvor der tages stilling til eventuelle initiativer på baggrund heraf. Af samme grund er planen for enkelte kommuner endnu ikke offentliggjort.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Se kommunernes beskæftigelsesplaner for 2019 som pdf-filer nedenfor

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2019. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se beskæftigelsesplanerne for 2018 (internt link)  

Sidst opdateret: 28-05-2019