Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Aktuelle beskæftigelsesplaner for de østjyske kommuner

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de østjyske kommuner. Planerne har været drøftet på Rådets møde i januar 2020. Alle planer er tilgængelige her på siden. Det samme er resumé af planerne med fokus på ministermålene for 2020, som kommunerne har lavet til RAR. 

Rådets ambition er, at inspirere og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor holdes årligt møde med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg, hvor implementeringen af aktuelle beskæftigelsesplaner er i fokus og hvor der drøftes indspil til planerne for 2021. I 2020 holdes Rådets møde med udvalgene den 23. marts fra klokken 14 til 16 på Sabro Kro ved Aarhus.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner for 2020 + resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se beskæftigelsesplanerne for 2019 (internt link)  

Sidst opdateret: 20-02-2020