Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Aktuelle beskæftigelsesplaner for de østjyske kommuner

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de østjyske kommuner. Planerne har været drøftet på Rådets møde i januar 2020. Alle planer er tilgængelige her på siden. Det samme er resumé af planerne med fokus på ministermålene for 2020, som kommunerne har lavet til RAR. 

Rådets ambition er, at inspirere og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor var det planen at holde møde med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg den 23. marts 2020, hvor implementeringen af aktuelle beskæftigelsesplaner skulle være i fokus. Samtidig skulle der drøftes indspil til planerne for 2021. Mødet blev imidlertid aflyst på grund af COVID-19 restriktionerne. Rådet håber at kunne afviklet mødet på et senere tidspunkt. Rådets sekretariat har udfærdiget et overbliksbillede over det østjyske arbejdsmarked som inspiration for udvalgenes arbejde med beskæftigelsesplanerne. 

Rådets inspirationnotat til de østjyske kommuner (pdf) (nyt Vindue)

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner for 2020 + resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se beskæftigelsesplanerne for 2019 (internt link)  

Sidst opdateret: 02-04-2020