Spring over hovedmenu

Arbejdsmarkedet – RAR Vestjylland

Nyheder og overblik over det Vestjyske arbejdsmarked

På hvert møde følger Rådet udviklingen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske reformer. Som et led i monitoreringen fremstiller AMK Midt-Nord til hvert møde 2 notater, der kortfattet redegør for status og udvikling i Vestjylland. Disse offentliggøres umiddelbart efter Rådsmødet.

Løbende ajourførte nøgletal og reformstatus (internt link)

Analyse med fokus på jobåbninger i Vestjylland (januar 2016)
Analysen beskriver den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Vestjylland. Der stilles skarpt på, hvilke fagområder der har – eller vil opleve – stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det gælder navnlig fagområder, hvor der risikerer at blive mangel på arbejdskraft. Tidshorisonten er dels det korte sigt på 3-6 måneder, dels et længere sigt på 2-3 år. Resultaterne giver en indikation af, om arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes efterspørgsel.
Analysen er udarbejdet for RAR Vestjylland som grundlag for at prioritere uddannelsesmidler til ledige. Midlerne anvendes af jobcentrene til at tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på områder, hvor der forventes mange jobåbninger.

Arbejdsmarkedsanalyse RAR Vestjylland, januar 2016 (pdf) Nyt vindue)

I venstremenuen kan du også klikke ind på:

  • Viden om beskæftigelsen
  • Viden om Ledigheden
  • Brug Arbejdsmarkedsbalancen, for at se om der er gode eller mindre gode jobmuligheder inden for erhvervsgrupperne
Sidst opdateret: 12-12-2018