Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedet – RAR Vestjylland

Nyheder og overblik over det Vestjyske arbejdsmarked

Nyheder og overblik over det vestjyske arbejdsmarked.

På hvert møde følger Rådet udviklingen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer og potentialer. Som et led i monitoreringen fremstiller AMK Midt-Nord til hvert møde et notat, der kortfattet redegør for status og udvikling i Vestjylland. Disse offentliggøres umiddelbart før Rådsmødet.

Løbende ajourførte nøgletal (internt link)

Webinarer om reginale nøgletal i lyset af COVID-19

RAR holder løbende webinarer, hvor samarbejdsparter får et hurtigt overblik over udviklingen på arbejdsmarkedet. Seneste møde er holdt den 21. april 2020.

En kort beskrivelse af den seneste udvikling på arbejdsmarkedet samt plancher fra det seneste webinar findes på en side under arrangementer”.

Vestjysk ledighed og beskæftigelse - nye data månedligt.

Rådet udsender månedligt pressemeddelelser om ledighed og beskæftigelse. Pressemeddelelser kan samtidig ses på Rådets hjemmeside.

Ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - månedlige pressemeddelelser (internt link)

I venstremenuen kan du også klikke ind på:

  • Viden om beskæftigelsen
  • Viden om Ledigheden
  • Arbejdsmarkedsbalancen - som viser, om der er gode eller mindre gode
    jobmuligheder inden for erhvervsgrupperne

Her linkes også til data, der produceres løbende af STAR og offentliggøres på STAR.dk

Sidst opdateret: 21-04-2020