Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Suppleanter

RAR Østjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet.

Tilsvarende er der 21 Rådssuppleanter med samme referenceramme. Suppleanter deltager på Rådsmøderne ved afbud fra Rådsmedlemmerne.

Bemærk ifht nedenstående oplistning, at pr. 1. januar 2019 er Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Suppleanter i RAR Østjylland

 • DA - Jørgen Bang-Petersen
 • DA - Jeanette Holmgaard Lorentzen
 • FH - Inger Jensen Pedersen (tidligere LO)
 • FH - Lise Jørgensen (tidligere LO)
 • FH - Lone Dybdal (tidligere LO)
 • FH - Jan Leth Nilesen (tidligere LO)
 • FH - Dorthe Hindborg (tidligere LO)
 • FTF - Helen Sørensen (tidligere FTF)
 • Akademikerne - Mette Hvid Johannesen
 • Lederne - Rasmus Mortensen
 • Kommune - Anette Poulsen
 • Kommune - Henrik Alleslev
 • Kommune - Gunnar Sørensen
 • Kommune - Lone Glarbo
 • DH - Finn Amby
 • Regionsråd Jakob Ulrich Rixen

 

Sidst opdateret: 05-07-2021