Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Medlemmer – RAR Østjylland

RAR Østjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet

RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger Formand og Næstformænd hvert andet år. Desuden har RAR Østjylland tilknyttet tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne. Bemærk ifht nedenstående oplistning, at pr. 1. januar 2019 er Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Rådsmedlemmer:

 • DA - Agnethe Nielsen
 • DA - Ann B. Poulsen
 • DA - Finn D. Pedersen
 • DA - vakant 
 • DA - Jakob Beck Wätjen
 • FH - Joan Brøgger (tidligere LO)
 • FH - Hans A. Sørensen (tidligere LO)
 • FH - Daniel Isak Dallerup (tidligere LO)
 • FH - Ulla Gram (tidligere LO)
 • FH - Jesper Thorup (tidligere LO)
 • FH - Trine Quist (tidligere FTF)
 • Akademikerne - Anna Maria Pålsson
 • Lederne - Bente Fisker
 • Kommune - Lone Norlander Smith
 • Kommune - Else Søjmark
 • Kommune - Kristian Würtz 
 • Kommune - Christian Brøns
 • Kommune - Søren Erik Pedersen
 • DH - Merete Birk Nielsen
 • Regionsråd - Ib Bjerregaard 

Tilforordnede I Rådet 

 • På vegne af Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Universitet, VIA University College og Erhvervsakademi Dania - Birgitte Riise Bjærge
 • På vegne af VEU:
  - Tilforordnet Annette E. Lauridsen, Aarhus Tech,
  - Suppleant for tilforordnet Anette Schmidt Laursen, SOSU Østjylland
Sidst opdateret: 15-12-2021