Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Sjælland

RAR Sjælland indgår i et samspil med kommunerne på Sjælland og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. Indsatserne rettes mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan beskriver rådets overordnede fokusområder og konkrete mål for indsatsen i 2021 og 2022.

Handlingsplanen tager afsæt i den aktuelle situation på det regionale arbejdsmarked, hvor Covid19-krisen har ramt nogle brancher hårdt, mens der på andre områder er vækst og efterspørgsel på arbejdskraft. Med strategi- og handlingsplanen vi vil rumme indsatser på begge fronter:

  • Vi skal medvirke til at afhjælpe mangel/rekrutteringsudfordringer. Det gør vi konkret ved at understøtte efteruddannelse/opkvalificering af både ledige og beskæftigede og ved at sætte rekrutteringsinitiativer i gang på områder med mangel på arbejdskraft.
  • Vi skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af Covid-19. Her sætter vi ind med afbødeforanstaltninger for ramte brancher og virksomheder – bl.a. med Job-VEU- og varslingsindsatser.

Vi har udpeget strategiske projekter, som vi aktuelt har særligt fokus på: Femern Bælt-forbindelsen, akademikerområdet og den grønne omstilling. Samtidig har vi fortsat opmærksomhed på de overordnede fokusområder: Indsatsen for de unge og indsatsen for, at udsatte grupper kommer tættere på job.

RAR Sjællands Strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 23-05-2023