Spring over hovedmenu

Møder – RAR Vestjylland

Referater lægges på i forlængelse af de respektive møder

RAR Vestjylland konstituerende sig for en ny 4 årig periode den 20. juni 2018. Efterfølgende har Rådet holdt en række ordinære. Møderne holdes oftest på  Hotel Eyde i Herning

Kommende RAR møder

  • AFLYST: 12. juni 2019
  • 10. september 2019 
  • 26. november 2019

Materiale til møder

Materialerne til Rådets møder vil være tilgængelig ca en uge inden mødet.

Konferencer mv

  • 2. maj 2018 holdt RAR Vestjylland dialogmøde med repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg. 
  • Vejlederkonference i Herning 24. november 2017 - arrangeret i fællesskab mellem RAR og VEU i Øst- og Vestjylland
  • 22. maj 2017 - beskæftigelsespolitisk konference 
  • Det handler om job - Flygtninge som kilde til arbejdskraft 12. maj 2016 MCH Kongrescenter Herning, Østergade 37, Herning
    Mere information

Andre Rådsarrangementer

Kommende og afholdte arrangementer (internt link til side)

Afholdte Rådsmøder i RAR Vestjylland

Rådsmødet den 25. marts 2019:

Referat af Rådsmødet 25. marts 2019 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmødet den 15. januar 2019:

Referat af Rådsmødet 15. januar 2019 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmødet den 27. november 2018:

Referat af Rådsmødet 27. november 2018 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmødet den 20. september 2018:

Referat af Rådsmødet 20. september 2018 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmøder den 20. juni 2018:

Referat fra konstituerende møde den 20. juni 2018 (pdf - nyt vindue)

Referat fra ordinært Rådsmøde den 20. juni 2018 (pdf - nyt vindue)

13. marts 2018:

Referat af Rådsmødet 13. marts 2018 (pdf) (Nyt vindue) 

16. januar 2018:

16. januar 2018 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)  

Plancheoplæg fra STAR Direktør Morten Binder (pdf) (nyt vindue) 

9. november 2017: 

9. november 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

Tema om Akademisk arbejdskraft - Udsendt pressemeddelelse (pdf) (nyt vindue)

Tema om Akademisk arbejdskraft baggrundsnotat (pdf) (nyt vindue)

Tema om Akademisk arbejdskraft - oplæg fra AMK direktør Karl Schmidt (pdf) (nyt vindue) 

14. september 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

19. juni 2017 Rådsmøde referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

19. juni 2017 strategiseminar - (link til side)

28. marts 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

5. januar 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

29. november 2016 referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

16. august 2016 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

15. august 2016 - strategiseminar 

14. juni 2016 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

15. marts 2016 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

28. januar 2016 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

27. oktober 2015 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

20. august 2015 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

19. maj 2015 kl. 14.00-16.00 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

Rådsmøde 30. marts 2015 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

Rådsmøde den 26. januar 2015 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

Mødematerialer på Extranet

Referater af Rådets møder kan se af alle her på hjemmesiden kort tid efter mødets afholdelse. Møder i Rådet og dets underudvalg er dog ikke offentlige. Det samme gælder generelt for andre mødematerialer end rådsreferaterne. Disse materialer til rådsmedlemmer, suppleanter og baglande findes på tre extranet.

Adgangssiden for de tre extranet her (internt link til side)


RAR Vestjyllands sekretariat

RAR Vestjylland serviceres af Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland, som har til huse på Nybrogade 16, 1. sal i Aalborg. Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland er et af tre Arbejdskontorer, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Mere om Rådets sekretariat (internt link) 

Sidst opdateret: 10-05-2019