Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Vestjylland

Gældende i RAR Vestjyllands område fra 1. april 2024

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give ledige mulighed for at få nye kompetencer og dermed styrke deres jobmuligheder.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljens positivliste tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år. Positivlisten er geografisk bestemt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder på det regionale arbejdsmarked.

Den aktuelle regionale positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2024:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgruppe (overholder krav om webtilgængelighed)

Du kan også vælge at læse positivlisterne som pdf og excel - filerne overholder ikke standarden for webtilgængelighed:

Positivliste RAR Vestjylland april 2024 pdf-version (pdf)

Positivliste RAR Vestjylland april 2024 excel-version (excel)

Guide til kursussøgning

Der fremgår 3 versioner af selvsamme positivliste:

  • PDF’ versionen er tænkt som en oversigt, som man også kan skrive ud.
  • Excel-versionen er især nyttig, hvis man vil benytte sig af den nye mulighed, der er kommet i år: at man kan søge kursus i ”tilstødende RAR-områder” (se herunder).
  • Den digitale visning kan du vælge, når du vil søge og læse mere om et specifikt kursus. Der er særlige regler vedrørende de kurser, som er private. Når du ønsker at finde mere viden om et specifikt privat kursus, skal du søge via andre kanaler – eksempelvis internettet.

Kursusmuligheder på positivlisterne:

Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser fra positivlisten i det RAR-område, man bor i eller i et tilstødende RAR-område. RAR Vestjyllands område er tilstødende med RAR Østjylland, RAR Nordjylland og RAR Sydjylland, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR ØstjyllandPositivliste, RAR NordjyllandPositivliste, RAR Sydjylland

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje 

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste RAR Vestjylland oktober 2023 pdf-version (pdf)

Positivliste RAR Vestjylland oktober 2023 excel-version (excel)

Positivliste RAR Vestjylland april 2023 pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste RAR Vestjylland april 2023 excel-version (excel) (nyt vindue)

Positivliste RAR Vestjylland oktober 2022 pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Overordnede rammer og principper for tilblivelsen af de regionale positivlister

Den regionale uddannelsespuljes regionale positivlister har til formål at understøtte, at ledige opkvalificeres via et kort og erhvervsrettet kursus inden for områder, hvor der er mangel eller forventes mange jobåbninger inden for de næste 6 måneder. De generelle principper for kurser, der kan indgå på positivlisterne, er følgende:

1. Korte kurser – definition

  • AMU-kurser og private/særlige kurser er kort: Fra 1 dag op til max. 3 måneders varighed
  • Videregående uddannelse - akademi, diplom, master - er kort: Maksimalt erhvervelse af 10 ECTS, svarende til 1 modul

2. Jobrettede kurser inden for fagområder, hvor der forventes mange jobåbninger - definition

  • Faglige kurser inden for specifikke erhvervsområder og dermed ikke almene, erhvervsintroducerende, jobafklarende eller mere generelle kurser
  • Fagområder med mangel på arbejdskraft

3. Kurser, der så vidt muligt er meritgivende

4. Kurser, der udbydes aktuelt og det kommende år frem

 

 

Sidst opdateret: 25-06-2024