Spring over hovedmenu

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord – sekretariat for RAR Vestjylland

RAR Vestjylland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

RAR Vestjylland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Udover RAR Vestjylland betjener Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord også RAR Nordjylland og RAR Østjylland.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har adresse på:
Nybrogade 16, 1. sal - 9000 Aalborg
Tlf. 72 22 36 00 - amkmidt-nord@star.dk

Læs mere om Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord på www.star.dk (nyt vindue) Se oversigt over medarbejdere i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (nyt vindue)

Se Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord’s aktivitetskalender (RAR-møder, aktiviteter for jobcentre m.fl.) (nyt vindue)

Om Arbejdsmarkedskontorerne

Arbejdsmarkedskontorerne (AMK'erne) ligger i Aalborg, Odense og Roskilde. De er kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og fungerer som STARs regionale forankring, der i samarbejde med STARs Implementeringskontor og fagkontorerne skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Arbejdsmarkedskontorerne sekretariatsbetjener de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne) og har bl.a. en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

Sidst opdateret: 22-05-2023