Spring over hovedmenu

Arbejdsmarkedet – RAR Nordjylland

Her kan du se figurer og tabeller, der giver et overblik over centrale temaer og tendenser på det regionale arbejdsmarked.

RAR Nordjylland dækker et geografisk område bestående af følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg (11 kommuner).

Her kan du se figurer og tabeller, der giver et overblik over centrale temaer og tendenser på det regionale arbejdsmarked.

Rådet ser videndeling som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht nordjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen. RAR Nordjylland har i juli 2022 udarbejdet et inspirationsnotat til nordjyske kommuner og andre samarbejdsparter. RAR ønsker hermed at inspirere til samspil om løsninger. 

Inspirationsnotat juli 2022 - RAR Nordjylland (pdf) (nyt vindue)

Nordjysk ledighed og beskæftigelse - nye data månedligt.

Rådet udsender månedligt pressemeddelelser om ledighed og beskæftigelse. Pressemeddelelser kan samtidig ses på Rådets hjemmeside.

Ledighed og beskæftigelse i Nordjylland - månedlige pressemeddelelser (internt link)

I venstremenuen kan du også klikke ind på:

  • Vores Arbejdsmarked, der giver et indblik i det lokale og regionale arbejdsmarked, som kan bruges til overvågning og opfølgning af arbejdsmarkedet.
  • Brug Arbejdsmarkedsbalancen, for at se om der er gode eller mindre gode
    jobmuligheder inden for erhvervsgrupperne

Her linkes også til data, der produceres løbende af STAR og offentliggøres på STAR.dk

Sidst opdateret: 22-05-2023