Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Nordjylland

RAR Nordjylland indgår i et samspil med kommunerne i Nordjylland og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

RAR Nordjylland dækker et geografisk område bestående af følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg (11 kommuner).

RAR Nordjylland indgår i et samspil med kommunerne og arbejder for en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser, fagområder og arbejdsløshedskasser. Det indebærer bl.a. drøftelse og godkendelse af en positivliste for den regionale uddannelsespulje. 

Voksenlærlingeliste: 

Virksomheder kan få tilskud til at ansætte en person, der er i job, som voksenlærling. Lærlingen skal være fyldt 25 år og må ikke have en kompetencegivende uddannelse i forvejen. Uddannelsen skal være inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder og skal derfor står på den såkaldte voksenlærlingeliste. Virksomheder, som ansætter en ledig som voksenlærling, kan få voksenlærlingetilskud efter særlige regler. Tilskuddet kan gives til alle erhvervsuddannelser – og dermed uafhængigt af den regionale voksenlærlingeliste.

Mere om voksenlærling og tilskudsliste!

Positivliste for den regionale uddannelsespulje:

En pulje på knap 100 mio. kr. om året skal være med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for et uddannelsesløft, som kan styrke deres jobmuligheder. De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland. RAR Nordjyllands aktuelle positivliste gælder frem til 31. marts 2024, hvor ny liste offentliggøres.

RAR Nordjyllands positivliste for den regionale uddannelsespulje (internt link) 

 

Sidst opdateret: 12-02-2024