Spring over hovedmenu

Om RAR Sjælland

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland omfatter 17 kommuner og varetager en lang række arbejdsmarkedsrelaterede opgaver.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Sjælland omfatter Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg kommuner.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd varetager følgende opgaver:

  • Understøtter indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.
  • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen.
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører.
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje.
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere m.v.

RAR Sjælland drøfter endvidere nøgletal for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen på rådsmøderne.

Forretningsorden for RAR Sjælland (pdf)

Sidst opdateret: 06-06-2024