Spring over hovedmenu

Strategi og fokus– RAR Østjylland

RAR Østjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det østjyske arbejdsmarked.

Rådet har konstitueret sig for en ny fireårig periode den 19. juni 2018. Rådet siden arbejdet på ny strategi og indsatsplan. Det er sket på Rådsmøder og Seminarer. Strategien er godkendt på Rådets møde den 22. januar 2019.

  • RAR Østjyllands mission er, at understøtte virksomhedernes udvikling og vækst, og samtidig styrke beskæftigelsen for alle målgrupper
  • RAR Østjyllands vision er, at yde et betydende bidrag til at skabe balance på arbejdsmarkedet.

RAR Østjyllands overordnede fokusområder:

  • De rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid
  • Et rummeligt arbejdsmarked – Behov for alle, der kan
  • Samarbejde og partnerskaber
  • Viden og videndeling

Som led i Trepartsaftalen III har RAR Vestjylland fra medio 2018 også fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Østjylland. Rådet arbejder herunder for at sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Strategien herfor er indskrevet som delelementer ifht Rådets fokusområder.

Læs mere nedenstående:

Overordnet strategi for RAR Østjylland - 22. januar 2019 (pdf) (nyt vindue)

RAR Østjyllands strategi for anvendelsen af nytteindsats (pdf) (nyt vindu

Strategiske indsatser frem mod juni 2022 - tillæg til strategi

Rådet har den 23. november 2021 drøftet indsatser efter covid-19 for den resterende del af Rådsperioden. lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet har Rådet derfor udarbejdet et tillægspapir til strategien. Det er vurderingen, at Rådets overordnede strategi holder på det lange sigt, men at der er behov for et her-og-nu indsatspapir. Rådet vil på baggrund af de aktuelle udfordringer og potentialer handlingsrettet sætte yderligere ind på en række områder som fremgår i dette papir:

Indsatser frem mod juni 2022 

Indsatsark frem mod juni 2022- RAR Østjylland (pdf-fil) (nyt vindue)

Udgangspunkt i udfordringer og potentialer på det østjyske arbejdsmarked

RAR Østjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det østjyske arbejdsmarked. Overvejelserne går på at nå frem til en balance, der sigter på håndtering af udfordringerne på kort, mellemlang og lang sigt. Rådet vil med sin indsats bidrage til, at virksomhederne kan få den kvalificeret arbejdskraft, de har brug for og samtidig arbejde for at hjælpe de borgere, der måtte være på kanten af arbejdsmarkedet tættere på job og gerne få et holdbart fodfæste på arbejdsmarkedet.

Med afsæt i udfordringer og mulighederne på det østjyske arbejdsmarked er RAR Østjyllands strategi et dynamisk redskab for tæt opfølgning på udviklingstendenser for hele det østjyske arbejdsmarked. RAR Østjylland vil på kort og lang sigt have særligt fokus på fremtidens kompetencebehov inden for velfærdsområdet, digitalisering og grøn omstilling. Rådets ambition er bl.a. at understøtte opkvalificering til fremtidens behov.

Som baggrund for Rådets strategidrøftelser i september 2020 fik Rådet udarbejdet et aktuelt datanotat om udfordringer og potentialer på det østjyske arbejdsmarked. Det notat gør Rådet tilgængeligt for alle samarbejdsparter her på hjemmesiden:
Datapapir som baggrund for RAR Østjylland strategidrøftelser den 25. september 2020 (pdf) (nyt vindue)

Partnerskabsaftale med Business Region Aarhus:

Find partnerskabsaftalen her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 06-12-2021