Spring over hovedmenu

Uddannelse hjælper ledige i job

02-10-2023

I august måned steg ledigheden i Nordjylland med 9,6%. Det svarer til 785 flere fuldtidspersoner. Der er en ledighed på 3,1%. Beskæftigelsen steg med 1.397 fra juni 2022-2023.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-10-02 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

”Ledigheden har været moderat stigende de sidste 10 måneder i Nordjylland. Det skal ses i lyset af, at beskæftigelsen også har været stigende siden udgangen af 2020. Vi står derfor i en situation, hvor arbejdsstyrken, det vil sige at det samlede udbud af arbejdskraft, stiger.

En udfordring med den stigende efterspørgsel er, at mange virksomheder oplever problemer med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft. En anden udfordring er de 8.961 ledige, som aktuelt søger et nyt job. Det er lige her, at alle parter på arbejdsmarkedet skal demonstrere et godt samarbejde for at hjælpe både de ledige og virksomhederne”, udtaler Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland.

Rådsformanden fortsætter:

”Det var en stor udfordring, da slagteriet i Sæby lukkede og 750 medarbejdere – inklusiv følgeerhverv - mistede deres job. Det ses i dagens ledighedstal, hvor Fødevareforbundet (NNF) har haft en vækst i ledigheden på 467% det seneste år. Jobcenter Frederikshavn har udført en stor og flot indsats for at hjælpe de afskedigede. Et bredt samarbejde med en hurtig koordineret varslingsindsats har ført til, at mange er kommet i job, og der arbejdes ufortrødent videre.

RAR bidrager blandt andet med koordinering af VEU-indsats med fokus på opkvalificering af ledige rettet mod virksomheders behov. Et konkret eksempel er ProCon, der blandt andet laver elektronik til vindmøller. Elektrikere er svære at skaffe for virksomheden. Men AMK Midt-Nords rådgivning om muligheder førte her til en målrettet opkvalificeringsindsats af tidligere ansatte fra slagteriet. Mange har uddannet sig til kabelmontør. Nu, hvor de blevet ansat af ProCon, kan de afhjælpe noget af manglen på elektrikere.

Det er den type indsats, som både helt lokalt hjælper ledige i job og virksomheder med nyt personale. I et større perspektiv bidrager RAR på den måde til, at den stigende arbejdsstyrke bliver til stigende beskæftigelse frem for blot en stigende ledighed”.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.