Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Nordjylland

Aktuelle og tidligere beskæftigelsesplaner for de nordjyske kommuner

RAR Nordjylland har fået Beskæftigelsesplan 2019 til orientering fra de nordjyske kommuner. Enkelte kommuner har tilkendegivet, at der kan komme efterjusteringer grundet sen justering af Ministermålene for 2019 - eksempelvis blev der tilføjet et mål om handicap og beskæftigelse.

Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner, når de ligger klar. Planerne drøftes på Rådets møde januarmøde, hvor der tages stilling til eventuelle initiativer på baggrund heraf. Af samme grund  er planen for enkelte kommuner endnu ikke offentliggjort. 

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2019 for kommunerne i RAR Nordjyllands område:

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Hjørring - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Læsø - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Mariager Fjord - Beskæftigelsesplan 2019 - klar ultimo januar

Morsø - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Rebild - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Thisted - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Aalborg - beskæftigelsesplan 2019 (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2019. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se også beskæftigelsesplanerne for 2018 - med resumeer (link til side)

Sidst opdateret: 10-01-2019