Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i de nordjyske kommuner

Overblik over nordjyske beskæftigelsesplaner for 2023 samles her på hjemmeside. RAR Nordjylland vil også i 2023 indbyde til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt.

RAR Nordjylland har fået Beskæftigelsesplan 2023 til orientering fra de nordjyske kommuner. Rådet har drøftet planerne på sit møde den 25. januar 2023 - herunder planernes fokus på ministermålene, som også er centrale for Rådets indsats. Rådet kvitterer for planerne.

Rådet har her på siden samlet links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. 

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling i forhold til nordjyske udfordringer og potentialer i forhold til  beskæftigelsesindsatsen. 

RAR Nordjylland har i juli 2022 udarbejdet et inspirationsnotat til de nordjyske kommuner. RAR ønskede dermed at inspirere konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats 2022 og udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanerne for 2023. 

Inspirationsnotat udsendt juli 2022 (pdf) (Nyt vindue)

Opdateret inspirationsnotat er på trapperne og udsendes til kommunerne forud for Rådets møde med de nordjyske kommuners beskæftigelsespolitiske udvalg. Mødet holdes den 20. marts 2023 kl. 14 hos AMK - Midt-Nord i Aalborg. 

Gennem det samlede overblik her på siden over planerne har kommuner og andre aktører mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og eventuelt lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi- og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2023 - links til kommunale hjemmesider:

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Hjørring - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Læsø - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Mariagerfjord - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Morsø - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Rebild - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Thisted - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Aalborg - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2023. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2023 - (Link til star.dk) (nyt vindue)

Se også materialer og resumeer ifht beskæftigelsesplanerne for 2022 (link til side)

Sidst opdateret: 22-05-2023