Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Nordjylland

Aktuelle og tidligere beskæftigelsesplaner for de nordjyske kommuner

RAR Nordjylland har fået Beskæftigelsesplan 2021 til orientering fra de nordjyske kommuner. Rådet har drøftet planerne på sit møde den 20. januar 2021 - sammen med de korte resumeer med fokus på Ministermålene, som kommunerne har lavet til RAR. Alle resumeer er nu tilgængelige her på siden.

Med Rådets kvittering for planerne er Kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg (Formænd og næstformænd) samtidig inviteret til inspirations- og videdelingsmøde med RAR Nordjylland den 15. marts 2021. Mødet holdes virtuelt grundet covid-19 restriktioner fra kl. 14 til 16. På mødet drøftes beskæftigelsespolitiske problemstillinger, potentialer, tiltag og ideer. Drøftelserne tager bl.a udgangspunkt i Ministermål for 2021 og Rådets fokusområder.

Rådets ambition er, at drøftelser på mødet og materialet, som udarbejdes til mødet, kan inspirere gensidigt og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats 2020 og udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanerne for 2021. RAR Nordjyllands udarbejder op til mødet et inspirationsnotat til de nordjyske kommuner.

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht nordjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2021 + resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Hjørring - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Læsø - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Mariagerfjord - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Morsø - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Rebild - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Thisted - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Aalborg - beskæftigelsesplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2021. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se også resumeer af beskæftigelsesplanerne for 2020 (link til side)

Sidst opdateret: 03-02-2021