Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Østjylland

RAR Østjylland indgår i et samspil med kommunerne på i Nordjylland og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne.

Beskæftigelsesindsatsen i Østjylland

RAR Østjylland dækker et geografisk område bestående af følgende kommuner:

Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg, Aarhus.

RAR Østjylland indgår i et samspil med kommunerne og arbejder for en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser, fagområder og arbejdsløshedskasser.

Det indebærer bl.a. drøftelse og godkendelse af en positivliste for den regionale uddannelsespulje og offentliggørelse af Voksenlærlingelisten.

Voksenlærlingeliste
Virksomheder kan få tilskud til at ansætte en person, der er i job, som voksenlærling. Lærlingen skal være fyldt 25 år og må ikke have en kompetencegivende uddannelse i forvejen. Uddannelsen skal være inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder og skal derfor stå på den regionale voksenlærlingeliste.

Virksomheder, som ansætter en ledig som voksenlærling, kan få voksenlærlingetilskud efter særlige regler. Tilskuddet kan gives til alle erhvervsuddannelser – og dermed uafhængigt af den regionale voksenlærlingeliste. Læs mere om den østjyske tilskudsliste!

Positivliste for den regionale uddannelsespulje
En pulje på 100 mio. kr. om året skal være med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for et uddannelsesløft, som kan styrke deres jobmuligheder. De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland. RAR Østjyllands aktuelle positivliste gælder fra til den 1. april 2017. Denne liste har Rådet godkendt på sit møde den 23. marts 2017. Den gælder frem til 31. september 2017. Læs mere om positivlisten her!

Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
Ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere har ret til seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed (6 måneder for dagpengemodtagere under 25 år). Uddannelsen skal være rettet mod jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder og skal derfor være på den landsdækkende positivliste. Den ledige har kun ret til ét forløb. Et forløb kan dog bestå af flere AMU-kurser – en såkaldt uddannelsespakke.

Object reference not set to an instance of an object.

Sidst opdateret: 16-03-2018