Spring over hovedmenu

Formandskab – RAR Nordjylland

Formandskabet udarbejder forslag til dagsorden for Rådsmøderne i samarbejde med AMK Midt-Nord.

Formandskabet forbereder endvidere Rådets strategidrøftelser. I hastesager træffer Formandskabet beslutninger og afgørelser i sager, som efter Formandens vurdering ikke kan afvente det kommende møde i Rådet. Herudover varetager Formandskabet opgaver ifht kontakt til eksterne samarbejdspartnere - indkalder til og forberede møder med eksterne samarbejdspartnere – Regionsrådet, VEU-centerråd, regionens A-kasser, andre RAR m.v. Information til presse m.v. om Rådets virksomhed gives af Rådets Formand eller en person, som Formandskabet bemyndiger hertil.

RAR Nordjylland har pr. 1. juni 2022 konstitueret sig med følgende Formandskab: 

  • Formand Dan Oxholm, FH - Mobil: 40 57 71 90
  • 1. næstformand Birgit Frederiksen, DA - Mobil: 30 10 38 49
  • 2. næstformand Daniel Borup, Kommunerne 

Formanden og de to næstformænd udgør Formandskabet for RAR Nordjylland. Kommissorium for Formandskabet blev vedtaget af Rådet den 1. juni 2022.

Kommissorium for Formandskabet i RAR Nordjylland (pdf-fil -nyt vindue).

Formandskabet holder som udgangspunkt møder forud for Rådets møder - dvs mindst fem gange om året. 

Formandskabets kommende møder: 

  • 7. september 2023 (fra kl. 9.00 til 11.00).
  • 24. oktober 2023 (fra kl. 14.00 til 16.00).
  • 13. december 2023 (fra kl. 9.00 til 11.00).

Møderne holdes hos AMK Midt-Nord på Nybrogade 16, 9000 Aalborg, hvis ikke andet aftales. Formandskabets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige.

Positivlisteudvalg 

Der er under Formandskabet nedsat et Positivlisteudvalg, som ad hoc understøtter Formandskabets arbejde med at kvalificere dagsorden og indstillinger ifht Rådets drøftelse af og beslutninger ifht positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Udvalget består af Formandskabet plus: Morten Kamstrup og Ulla Astman for Kommunerne og Regionen samt: Charlotte Enevoldsen og Kirsten Estrup Madsen fra lønmodtagersiden. For DA: Frede A. Hansen. 

Udvalgets næste møde holdes den 7. september 2023 fra kl. 8 til 9

 

Sidst opdateret: 22-05-2023