Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Hovedstaden

RAR Hovedstaden indgår i et samspil med kommunerne i Hovedstaden og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne.

RAR Hovedstaden understøtter en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser i samarbejde med jobcentre, uddannelsesinstitutioner, arbejdsløshedskasser, organisationer og virksomheder.

RARs overordnede fokus er at sikre et arbejdsmarked i balance, hvor virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Og hvor flest mulige har fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs mere om forskellige emner, som RAR Hovedstaden bl.a. har fokus på:

Positivliste for regional uddannelsespulje

Voksenlærlinge
Nytteindsats
Varsling af større afskedigelser
Arbejdsfordeling

RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan beskriver rådets overordnede fokusområder og konkrete mål for indsatsen.

RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan 

Sidst opdateret: 24-04-2024