Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Hovedstaden

RAR Hovedstaden indgår i et samspil med kommunerne i Hovedstaden og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. Indsatserne rettes mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan beskriver rådets overordnede fokusområder og konkrete mål for indsatsen i 2021 og 2022.

Handlingsplanen afspejler den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, hvor nogle brancher er hårdt ramt af Covid 19-krisen, mens andre brancher fortsat vækster og efterspørger arbejdskraft.

Rådets prioriteringer fokuserer på 2 centrale områder:

  • Vi skal medvirke til at afhjælpe mangel/rekrutteringsudfordringer. Konkret vil vi sætte rekrutterings- og opkvalificeringsinitiativer i gang på områder med mangel på arbejdskraft.
  • Vi skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af Covid-19. Konkret vil vi sætte initiativer i gang ift. Covid-19-ramte brancher og virksomheder, herunder sætte ind med afbødeforanstaltninger (fx Job-VEU) og varslingsindsatser.

Vi vil samtidig fortsat have opmærksomhed på 2 overordnede fokusområder:

  • At sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering generelt.
  • At udsatte grupper kommer tættere på job og får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi følger fokusområderne og udviklingen på arbejdsmarkedet tæt på alle rådsmøder, så vi løbende kan tage stilling til, hvilke konkrete aktiviteter der aktuelt er behov for. 

RAR Hovedstadens Strategi- og Handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023