Spring over hovedmenu

Medlemmer – RAR Nordjylland

RAR Nordjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet

RAR Nordjylland er konstitueret for fire år den 1. juni 2022. RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger Formand og Næstformænd hvert andet år. Desuden har RAR Nordjylland tilknyttet to tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne. 

Rådets medlemmer:

 • DA - Frede A. Hansen
 • DA - Susanne Nielsen
 • DA - Birgit Frederiksen
 • DA - Ann B. Poulsen
 • DA - Jesper Sørensen
 • DA - Søren Hansen 
 • FH - Dan Oxholm
 • FH - Pia Pedersen 
 • FH - Kirsten Estrup Madsen
 • FH - Esben Slot
 • FH - Charlotte Enevoldsen
 • FH - Dorte Carstens
 • Akademikerne - Svend Tøfting
 • Lederne - Jeppe Møller Jacobsen
 • Kommunerne - Daniel Borup
 • Kommunerne - Henrik Dalgaard
 • Kommunerne - Kurt Friis Jørgensen
 • Kommunerne - Bettina Kjeldsen
 • Kommunerne Morten Kamstrup Mikkelsen
 • DH - Trine Fruergaard Johansen
 • Regionsråd - Ulla Astman

Tilforordnede:

 • VEU-området:
  - Tilforordnet Peter Thomsen, AMU Nordjylland 
  - Suppleant for tilforordnet Neil Jacobsen, EUC Nord 
 • Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter:
  - Tilforordnet Jeppe Klitgaard Stricker - UCN
  - Suppleant for tilforordnet Rikke Jønson - AAU

Link til side om Suppleanter for Rådsmedlemmerne 

Link til side om Rådets Formandskab  

 

Sidst opdateret: 22-05-2023