Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Nordjylland

RAR Nordjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked.

RAR Nordjylland vil gøre en forskel. Et nordjysk arbejdsmarked i balance og kampform er målet. Rådet vil arbejde hen imod et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi gør hinanden gode. Samarbejde er metoden og tillid er en forudsætningen for at komme i mål med de ambitiøse i mål.

RAR Nordjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Overvejelserne går på at nå frem til en balance, der sigter på håndtering af udfordringerne på kort, mellemlang og lang sigt. Rådet vil med sin indsats bidrage til, at virksomhederne kan få den kvalificeret arbejdskraft, de har brug for og samtidig arbejde for at hjælpe de borgere, der måtte være på kanten af arbejdsmarkedet tættere på job og gerne få et holdbart fodfæste på arbejdsmarkedet.

Sådan var det med det RAR Nordjylland, der takkede af ultimo maj 2018, og sådan er det for det nye RAR Nordjylland, der konstituerede sig for en fire årig periode den 7. juni 2018.

Det nye RAR Nordjylland holdt den 7. og 8. juni 2018 konstituerende møde efterfulgt af Opstarts- og strategiseminar og afsluttet med ordinært Rådsmøde. Her tog Rådet hul på drøftelser af hvilke fokusområder og hvilke temaer, der skal arbejdes med. Rådet fortsætter den proces på de næstkommende Rådsmøder. Planen er, at Rådet er klar med Strategi, Vision samt indsats- og kommunikationsplan inden udgangen af året. 

Ind til da fortsætter Rådet af det spor og med de sigtepunkter, der var vedtaget i de afgåede Råd.

RAR Nordjyllands fem fokusområder var (og er stadig indtil andet udmeldes):

1) Samarbejde, 2) Videndeling, 3) Borgere på kanten, 4) Opkvalificering 5) Vækst. RAR Nordjylland ser det således som både mål og middel i opgavevaretagelsen at:

  • Samarbejde med aktører indenfor beskæftigelse, erhverv og uddannelse, social og sundhed
  • Sikre videndeling til relevante parter
  • Gøre en ekstra indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
  • Arbejde for opkvalificering på alle niveauer i Nordjylland
  • Have et konstant fokus på vækst og innovation til gavn for Nordjylland

Ovenstående mål og fokusområder har udgjort rammen om Rådets arbejde.

Rådet strategiske fokusområder og samarbejdsrelationer (pdf, nyt vindue)

Sidst opdateret: 18-06-2018