Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedet – RAR Nordjylland

Her kan du se figurer og tabeller, der giver et overblik over centrale temaer og tendenser på det regionale arbejdsmarked.

RAR Nordjylland dækker et geografisk område bestående af følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg (11 kommuner).

Hurtigt overblik fra RAR Nordjylland: Vi har de seneste to år haft et velfungerende arbejdsmarked i Nordjylland med masser af jobåbninger og gode jobmatch. Mangel på kvalificeret arbejdskraft, besvær med at fastholde arbejdsstyrken og mange ledige uden jobrelevante kompetencer, var dog udfordringer, som i stigende omfang ramte Nordjylland. Dog har Covid-19 påvirkningen siden marts 2020 medført stigende ledighed og faldende beskæftigelse. Rådet følger løbende udviklingen tilretter sin indsats. På lidt længere sigt forventer Rådet at komme tilbage på rette spor 

Indtil medio marts 2020 var beskæftigelsen vokset i Nordjylland, ledigheden har været lav og jobomsætningen høj. De fleste har været ledige i kortere tid. Efter marts 2020 er langtidsledigende dog steget. Mange kommer ikke tilbage til det job, de havde – omstilling i virksomhederne, ny teknologi, nye forretningsmodeller ændrer på jobindhold og krav til kompetencer. Også for de kortuddannede. Derfor er det ikke sikkert, at man skal ud i det samme job eller have de samme jobfunktioner, når man skal i gang igen. Hvis vi skal have et velfungerende arbejdsmarked, så må vi have en arbejdsstyrke, der er så kompetent, at man faktisk kan klare et brancheskift eller et funktionsskift.

Det er én af de største udfordringer for vores arbejdsmarked, at vi mangler og kommer til at mangle faglærte inden for mange fag. Det er navnlig en udfordring i Nordjylland – erhvervsstrukturen betyder, at der efterspørges relativt flere faglærte her. 

Nordjysk ledighed og beskæftigelse - nye data månedligt.

Rådet udsender månedligt pressemeddelelser om ledighed og beskæftigelse. Pressemeddelelser kan samtidig ses på Rådets hjemmeside.

Ledighed og beskæftigelse i Nordjylland - månedlige pressemeddelelser (internt link) 

Sidst opdateret: 06-04-2022