Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Hovedstaden

Gældende i RAR Hovedstadens område fra 1. oktober 2018.

Den landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland. Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (pdf) (nyt vindue)

Den aktuelle regionale positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende i Hovedstaden fra 1. oktober 2018:

Se den aktuelle positivliste

Den aktuelle positivliste i en pdf version (pdf) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. april 2018 til 30. september 2018 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. oktober 2017 til 31. marts 2018 (pdf) (nyt vindue)

Processen for indmelding af kurser til den regionale positivliste

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd beslutter en liste over stillingsbetegnelser, hvor rådet vurderer, at der er størst mangel på arbejdskraft, og hvor de ledige efter gennemførelse af korte erhvervsrettede kurser kan komme i beskæftigelse. Listen over stillingsbetegnelser ligger til grund for den regionale positivliste.
På baggrund af listen af stillingsbetegnelser går arbejdsmarkedskontoret i dialog med uddannelsesinstitutionerne med henblik på forslag til relevante offentlig udbudte kurser til positivlisten. På lignende vis høres Jobcentrene og a-kasserne om deres eventuelle forslag til privat udbudte kurser og uddannelsesforløb med gode jobeffekter målrettet de valgte stillingsbetegnelser.
Arbejdsmarkedskontoret udarbejder herefter et udkast til den endelige positivliste, som forelægges Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til beslutning.
Processen gentages 2 gange årligt, hvorefter den nye regionale positivliste træder i kraft hhv. 1. april og 1. oktober.

Høring af jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner til revision af positivlisten påbegyndes ultimo uge 34, 2018.

Sidst opdateret: 19-11-2018