Spring over hovedmenu

Nordjysk arbejdsmarked i topform

29-04-2022

Beskæftigelsen steg med 10.852 fuldtidspersoner i Nordjylland fra januar 2021-2022. Fra marts 2021 - 2022 faldt den nordjyske ledighed med 5.822 bruttoledige. Det svarer til et fald på 40,9%. Der er en ledighedsprocent på 3,0%

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-04-29 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Beskæftigelsen steg i alle nordjyske kommuner fra jan. 2021-22. Samlet steg beskæftigelsen med 10.582 / 5,1%. Antallet af beskæftigede steg mest i Aalborg, Mariagerfjord og Frederikshavn med henholdsvis 5.275, 823 og 778 fuldtidspersoner.

Antallet af ledige er faldet med 5.822 fuldtidspersoner det seneste år. Det svarer til et gennemsnitligt fald på 40,9%. Der er en ledighed på 3,0% i procent af arbejdsstyrken. Det er et fald på 2,1 procentpoint på et år. Ledigheden faldt i alle nordjyske kommuner. Ledigheden faldt mest i Thisted med 53,1% og mindst i Brønderslev med 36,1%.

Ledigheden for mænd er 2,9%, og den er 3,1% for kvinder. Ledigheden er faldet med 2,2 procentpoint for mænd og med 1,9 procentpoint for kvinder det seneste år.

Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper det seneste år. Det største fald er for 50-59 årige mænd, hvor ledigheden er faldet med 48,8%, og det mindste fald er for kvinder i aldersgruppen over 60 år med 32,4%.

Ledigheden er faldet i alle a-kasser. Det største antalsmæssige fald er hos 3F med 1.264 / 43,0%. Det største procentvise fald er hos Metalarbejderne med 57,9% / 363.

Den laveste ledighedsprocent findes fos DSA med 1,1% af de forsikrede og hos FOA og Lederne med 1,7% ledige i procent af de forsikrede.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-04-29 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)