Spring over hovedmenu

Laveste nordjyske ledighed siden 2008

01-02-2022

Fra december 2020 -2021 faldt den nordjyske ledighed med 6.025 bruttoledige. Det svarer til et fald på 43,8%. Beskæftigelsen steg med 5.138 fuldtidspersoner i Nordjylland fra august 2020-2021. Der er en ledighedsprocent på 2,8%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-02-01 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Der er ekstraordinært travlt i de nordjyske virksomheder. Efterspørgslen efter arbejdskraft nærmer sig rekordåret 2007, hvor der i 3. kvartal kom 8.131 nye job på jobnet. I tredje kvartal 2021 blev der slået 7.603 nye job op på jobnet. Det er 51% flere end i 2020 og det er 69% flere end i 2019, før coronaen ramte,” forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

”Ledigheden er også historisk lav med blot 2,8%. Da coronaen ramte, så vi en kraftig vækst i ledigheden og i langtidsledigheden. Men opsvinget i virksomhederne har nu givet plads til, at flere langtidsledige også kommer i job. Det seneste år er langtidsledigheden faldet med 802 / 24,8%. Det er glædeligt at mange grupper får del i opsvinget,” uddyber Birgit Frederiksen.

”I en tid med historisk høj efterspørgsel og meget lavt udbud af ledig arbejdskraft betyder det, at mange virksomheder har svært med at finde nyt personale.
Derfor har vi i RAR Nordjylland sat ekstra fokus på at hjælpe flere brancher med at skaffe arbejdskraft. Det nye fokus på mangel retter sig mod Transport og Hotel- og restaurationsbranchen, som her og nu mangler arbejdskraft.

Rådet har desuden fortsat et stort fokus på Bygge og anlæg, Industri, Salg og Social- og sundhedsområdet. Det er alle områder, hvor der aktuelt er mangel, og hvor der også fremover er risiko for mangel på arbejdskraft. Vi ser frem til at samarbejde med alle arbejdsmarkedets parter om at afhjælpe manglen på arbejdskraft,” afslutter Birgit Frederiksen.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-02-01 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)