Spring over hovedmenu

Nordjysk samarbejde skaffer CNC-arbejdskraft til industrien

26-11-2021

Imødekommer metalbranchens efterspørgsel på arbejdskraft med CNC kompetencer

Pressemeddelelse om nordjysk CNC-samarbejde - printbar version (pdf) (nyt vindue)

Der er gang i maskinerne i metalbranchen, og virksomhederne efterspørger i høj grad kvalificerede medarbejdere med kompetencer inden for CNC, som kan understøtte væksten på området. ”Nordjyske Metalvirksomheder mangler i den grad medarbejdere indenfor CNC-maskinbearbejdning. Vi har ingen ledige industriteknikere i de Nordjyske Metal afdelinger. Derfor er dette projekt meget motiverende for de ledige, som gerne vil opkvalificeres til et job i maskinindustrien i Nordjylland”, udtaler Jan O. Gregersen Formand for Dansk Metal Aalborg.

På foranledning af det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Nordjylland) og på baggrund af den stigende efterspørgsel på CNC-kvalifikationer har otte jobcentre i Nordjylland, Dansk Metal Aalborg, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med TECHCOLLEGE sammensat et hold af ledige til et CNC-kursusforløb med både teori og praksis.

Forløbet er udviklet i et samarbejde med DI, Dansk Metal, Industriens Uddannelser, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 5 erhvervsskoler i Midt- og Nordjylland. Formålet er at sikre, at metalvirksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for CNC bearbejdning, fremover i større grad kan efterkommes. Derudover giver kurset ufaglærte, som er motiveret for et brancheskifte, en ny jobmulighed.

”Den efterspørgsel efter kvalificerede medarbejdere, der er ude i virksomhederne nu, betyder, at der er rigtig god jobåbninger for ledige, der ønsker job inden for branchen. Så har man som ledig muligheden, så er kurset helt fantastisk, da forløbet er en kombination mellem faglig opkvalificering på TECHCOLLEGE og efterfølgende praktik hos en virksomhed”, udtaler Faglig sekretær for Dansk Metal, Henrik Riise.

Samarbejdet har givet stor succes

Fredag i uge 41 var 26 ledige fra 8 forskellige nordjyske jobcentre mødt op på TECHCOLLEGEs metalafdeling til introduktionsmøde om kursus i CNC bearbejdning. 8 dage efter havde 22 ledige første kursusdag, og to står klar på venteliste. ”Samarbejdet har været super godt, og jeg bliver rigtig glad for at se, at vi sammen har fået så mange ledige på CNC forløbet. Det er jo endnu et tegn på, at vores dygtige medarbejdere gør det godt, og at vi kan imødekomme metalvirksomhedernes behov”, udtaler leder for Job og virksomhedsservice Sanne Riger fra jobcenter Brønderslev.

Hos TECHCOLLEGE er de også glade; “Det har været rigtigt godt. Vi har formået at arbejde flere instanser sammen. Vi er fælles om målet, om at få opkvalificeret nogen. Vi kan se, at det bliver en succes, når det er et fælles projekt,” udtaler uddannelseschef Jesper Frydkjær.

Forløbet er bygget op så de ledige skal seks uger på skole hos TECHCOLLEGE og fire uger i praktik hos en virksomhed, som de efterfølgende kan blive ansat i. Det giver de ledige et godt indblik i branchen samt opnåelse af de relevante kompetencer for at få foden inden for i en metalvirksomhed. ”Det er et godt forløb det her, der er helt sikkert”, siger Sanne Riger fra jobcenter Brønderslev.
De 22 ledige vil med deres nye viden stå forrest i køen, når metalvirksomhederne skal ansætte nye medarbejdere med kompetencer inden for CNC, og de vil være klædt på til at løse opgaver her og nu i en virksomhed.

Stærk model for mangelindsats med fremtid i – konkluderer RAR Nordjylland

Formanden for RAR Nordjylland Birgit Frederiksen tilføjer: ”Fælles fokus på virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er særlig aktuelt nu, hvor vi har lav ledighed, høj beskæftigelse og i stigende omfang hører om mangel på arbejdskraft. Rådets fokus og god koordinering blandt de involverede parter har i denne konkrete sag ført til et jobrettet kompetence samarbejde, hvor nordjyske jobcentre er gået sammen og har fundet deltagere plus virksomheder til et opkvalificeringsforløb, der bidrager til at skaffe den efterspurgte arbejdskraft.

Jobcentrene, Dansk Metal Aalborg, Tech College og AMK/RAR aftalte i maj måned 2021, at det var målet. Og på trods af meget lav ledighed og travlhed på virksomhederne er det lykkedes at samle til fælles hold. Det er stærke resultater, der viser styrken ved behov fokuseret samarbejde om fælles udfordringer. Det er en effektiv tilgang og en model, som vi anvender og anbefaler i RAR Nordjylland”.

Vil du vide mere – kontakt:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602