Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Høj beskæftigelse og lav nordjysk ledighed

02-12-2021

Fra oktober 2020 til oktober 2021 faldt nordjysk ledighed med 4.168 bruttoledige. Det svarer til et fald på 32,7%. Beskæftigelsen steg med 5.406 fuldtidspersoner i Nordjylland fra august 2020 til august 2021. Der er en ledighedsprocent på 3,1%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-12-02 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Alle nordjyske kommuner har haft vækst i beskæftigelsen med undtagelse af Vesthimmerlands kommune, hvor der har været et mindre fald på 0,2% / 25. Den største vækst var i Aalborg med 4,6% / 3.836. Ledigheden fortsætter med at være historisk lav med 8.590 fuldtidspersoner i oktober. Det er 4.168 / 32,7% færre end i oktober 2020. Ledighedsprocenten er lavest på Mors samt i Thisted med 1,7% og er højest i Aalborg med 3,8%.

”Det er en gunstig situation for Nordjylland og de mange, der kommer i job. Det giver dog også rekrutteringsudfordringer. Det kan vi se allerede nu - og specielt hvis vi kigger lidt længere frem. Vi søger særligt på to felter at komme behov for kvalificeret arbejdskraft i møde”, udtaler Rådsformand Birgit Frederiksen og fortsætter:

”For det først arbejder vi på at øge tilgang til arbejdsstyrken gennem et godt samarbejde med virksomheder, jobcentre, a-kasser, skoler og andre centrale aktører. En stor gruppe borgere er længere væk fra arbejdsmarkedet end de gennemsnitlige ledige. Det kan være borgere med handicap, udfordringer med at læse, skrive og regne eller eksempelvis unge uden job eller uddannelse og unge med en gymnasial uddannelse uden job. Der er potentiale for, at de og andre grupper kommer i job – eller i første omgang på vej mod job.

Der er ingen snuptagsløsninger på tværs af grupper eller på tværs af mennesker. Her-og-nu tiltag er nødvendige. Men samtidig er det ofte en individuel tilgang og en længere målrettet indsats, der skal til for at få flere med ind på arbejdsmarkedet.” Rådsformanden afslutter:

”For det andet har Rådet fokus på – ligeledes i et tæt samspil med alle aktører - at styrke opkvalificering af ledige og beskæftigede målrettet virksomhedernes behov. Det gælder helt aktuelt og på længere sigt. Kompetenceniveauet skal øges jobrettet på det nordjyske arbejdsmarked via en bred tilgang til opkvalificering.

Både tilgang til og opkvalificering af arbejdsstyrken skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det sker allerede, men der er potentiale til endnu mere. Her det afgørende, at også virksomhederne byder aktivt ind og tager imod invitationer til samarbejde om løsninger. Alle aktører skal i spil, hvis vi skal i mål. De nordjyske kommuner og deres jobcentre er en af de mange vigtige samarbejdsparter, der gør en stor indsats”

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-12-02 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)