Spring over hovedmenu

Stort fald i ledigheden og markant vækst i beskæftigelsen

05-07-2021

Fra maj 2020 til maj 2021 faldt den nordjyske ledighed med 5.416 bruttoledige. Det svarer til et fald på 33,3%. Beskæftigelsen steg med 3.013 fuldtidspersoner i Nordjylland fra marts 2020-2021. Der er en ledighedsprocent på 3,9%

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-07-05 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Det er en fornøjelse at se den positive udvikling på det nordjyske arbejdsmarked. Vi har været gennem en hård tid med corona-nedlukninger, faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Nu er udviklingen vendt, og vi er på vej tilbage til et mere normalt arbejdsmarked”, forklarer Birgit Frederiksen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Nordjylland.

Formanden fortsætter:
”Det seneste år har budt på store udsving i ledighed og beskæftigelse. I forhold til situationen før coronaen i 2019 er beskæftigelsen med de seneste tal steget med 553 og ledigheden er steget med 589. Set i det lidt bredere historiske perspektiv er de nye tal et meget positivt skridt i den rigtige retning. Men arbejdsmarkedet er stadig påvirket af corona-nedlukningernes eftervirkninger”, uddyber Birgit Frederiksen.

”Med en mere normal situation på arbejdsmarkedet ser vi også vores gamle kendte udfordringer dukke op igen. I den nye rekrutteringssurvey fra STAR fremgår det, at der var 4.620 forgæves rekrutteringer i Nordjylland. Det svarer til 20,8% af rekrutteringerne. Under den første corona nedlukning var vi nede på 12,1% forgæves rekrutteringer. Nu er der kommet væsentligt mere aktivitet på arbejdsmarkedet.

Der er udfordringer med at skaffe arbejdskraft inden for bl.a. rengøring, sundhed, restauranter, butik, bygge- og anlæg og industri. Det er en udvikling, som RAR følger tæt. Vi tilpasser bl.a. listen over kurser på den regionale positivliste, så ledige kan opkvalificeres til at matche virksomhederne efterspørgsel efter personale”, afslutter Birgit Frederiksen.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-07-05  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)