Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Strategi og fokus – RAR Vestjylland

Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland!

RAR Vestjylland har 20 juni 2018 - konstitueret sig for en ny fireårig periode. Rådet siden udarbejdet ny strategi og indsatsplan. Strategien er godkendt på Rådets møde den 15. januar 2019. RAR Vestjylland vil være kendt for, at:

  • arbejde for, at de vestjyske virksomheder har den rette arbejdskraft til rådighed til tiden
  • være bannerfører for kvalificering på alle niveauer gennem hele arbejdslivet
  • arbejde for et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked med plads til alle, der kan
  • være katalysator for samarbejde indenfor erhverv, uddannelse og beskæftigelse
  • besidde og formidle aktuel viden om det vestjyske arbejdsmarked

RAR Vestjyllands strategi tager afsæt i udfordringerne på det vestjyske arbejdsmarked. Som led i Trepartsaftalen III har RAR Vestjylland fra medio 2018 også fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Vestjylland. Rådet arbejder herunder for at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Strategien herfor indgår som delelementer i Rådets fokusområder.

RAR Vestjyllands overordnede strategi - januar 2019 (pdf) (nyt vindue)

Arbejdsmarkedet under COVID-19

Rådet har den 28. september 2020 drøftet mulige justeringer af strategien i lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet efter Covid-19. Rådet har nu udarbejdet en handleplan til strategien. Det er vurderingen, at Rådets overordnede strategi holder på det lange sigt, men at der er behov for et her-og-nu tillæg.

Rådet vil det kommende år have et særligt fokus på initiativer, der kan sikre virksomhedernes vækst og udvikling gennem beskæftigelsesindsatsen. Det er særligt relevant i nogle brancher som er hårdt ramt af corona-krisen, hvor vi gennem vores VEU-indsats og med samarbejdspartnere vil arbejde for fastholdelse af medarbejdere gennem opkvalificering.

Derudover skærper vi fokus på positivlisten for den regionale uddannelsespulje, så ledige ved hjælp af kort erhvervsrettet opkvalificering, har mulighed for at komme hurtigt ind på arbejdsmarkedet igen og med nye kompetencer. Corona-krisen har også medført nye krav og vilkår inden for digitalisering, såsom online salg og digital markedsføring. Rådet er proaktivt i forhold til de nye udfordringer, der har meldt sig. Med udfordringerne følger også nye potentialer og kompetencebehov, som vi ikke har oplevet tidligere.

RAR Vestjyllands handleplan 2021 med uddybning og eksempler (pdf) (Nyt vindue)

RAR Vestjyllands prioritering af indsatser frem mod juni 2022

På strategiseminar den 28. september 2021 drøftede RAR Vestjylland med afsæt i udviklingen på det vestjyske arbejdsmarked behovene for prioriteringer og indsatser i den resterende del af rådsperioden.

RAR Vestjyllands indsatsark frem mod juni 2022 (pdf) (Nyt vindue)

Data som baggrund for indsats 

Som baggrund for strategi og indsats udarbejder Rådet løbende datanotater om udfordringer og potentialer på det vestjyske arbejdsmarked. Datanotatet er tilgængeligt for alle samarbejdsparter på Rådets hjemmeside.

Data som baggrund for indsats RAR Vestjylland

Sidst opdateret: 16-09-2022