Spring over hovedmenu

Formandskab – RAR Vestjylland

RAR Vestjyllands Formandskab

RAR Vestjyllands Formandskab - konstitueret den 9. juni 2022:

  • Rådsformand Klaus Helmin-Poulsen, FH – tlf: 5085 5032
  • 1. næstformand Ann B. Poulsen, DA
  • 2. næstformand. Kenneth Tønning, kommunerne

Formandskabets opgaver er at udarbejde dagsorden og forberede Rådets møder, at bidrage til forberedelsen af Rådets strategiske drøftelser samt at varetage visse forvaltningsopgaver (varslingssager og arbejdsfordeling). Desuden er det Formandskabet, der forbereder møder med eksterne parter, herunder også RAR Vestjylland.

Endelig kan Formandskabet på Rådets vegne træffe beslutning i hastende sager, som ikke kan afvente afholdelse af Rådsmøde.

Formandskabet afholder møde som minimum forud for hvert Rådsmøde.

Mødekalender - kommende møder: 

  • 28. februar 2023
  • 25. maj 2023
  • 4. september 2023
  • 1. november 2023
  • 14. december 2023

Kommissorium for Formandskabet (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 08-06-2023