Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Formandskab – RAR Vestjylland

RAR Vestjyllands Formandskab

RAR Vestjyllands Formandskab - konstitueret den 15. juni 2020:

  • Rådsformand Klaus Helmin-Poulsen, FH – Tlf: 5085 5032 
  • 1. næstformand John Hermansen, DA - Tlf: 4051 7716
  • 2. næstformand Kent Falkenvig, Kommunerne

Formandskabets opgaver er at udarbejde dagsorden og forberede Rådets møder, at bidrage til forberedelsen af Rådets strategiske drøftelser samt at varetage visse forvaltningsopgaver (varslingssager og arbejdsfordeling). Desuden er det Formandskabet, der forbereder møder med eksterne parter, herunder også RAR Vestjylland.

Endelig kan Formandskabet på Rådets vegne træffe beslutning i hastende sager, som ikke kan afvente afholdelse af Rådsmøde.

Formandskabet afholder møde som minimum forud for hvert Rådsmøde.

Mødekalender - kommende møder: 

  • 9. februar 2022 - kl. 13 til 15 - Scandic Regina i Herning
  • 4. maj 2022 - kl. 13 til 15 - 3F Skive

Kommissorium for Formandskabet (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 10-01-2022