Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Sydjylland

Gældende positivliste for RAR Sydjyllands område.

Den regionale uddannelsespulje sigter mod at give alle ledige bedre muligheder for opkvalificering, hvilket kan styrke deres jobmuligheder.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljens positivliste tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år. Positivlisten er geografisk bestemt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder på det regionale arbejdsmarked.

Den aktuelle regionale positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. okt. 2023:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper (overholder krav om webtilgængelighed)Positivliste - gældende fra 1. okt. 2023 (excel) (nyt vindue)Positivliste - gældende fra 1. okt. 2023 (pdf) (nyt vindue)

Kursusmuligheder via positivlisterne

Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser i det RAR-område, som vedkommende bor i – alternativt i et tilstødende RAR-område. RAR Sydjyllands område er tilstødende med RAR Østjylland,  RAR Vestjylland og RAR Fyn, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR ØstjyllandPositivliste, RAR VestjyllandPositivliste, RAR Fyn

Bekendtgørelse

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste - gældende fra 1. april 2023 (excel) (nyt vindue)Positivliste - gældende fra 1. april 2023 (pdf) (nyt vindue)Positivliste - gældende fra 1. oktober 2022 - 31. marts 2023 (excel) (nyt vindue)Positivliste - gældende fra 1. oktober 2022 - 31. marts 2023 (pdf) (nyt vindue)Positivliste - gældende fra 1. april 2022 (excel) (nyt vindue)Positivliste - gældende fra 1. april 2022 (pdf) (nyt vindue)Positivliste - gældende fra 1. okt. 2021 (excel) (nyt vindue)Positivliste, gældende fra 1. april 2021 - 30. sept 2021 (excel) (nyt vindue)

Proces for tilblivelsen af de regionale positivlister

Der indgår både private og offentligt udbudte kurser på positivlisterne. Uddannelsesinstitutionerne kommer med forslag til de offentlig udbudte kurser, og jobcentre og a-kasser til de privat udbudte kurser. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd som beslutter hvilke kurser, der kommer med på positivlisterne.
Positivlisterne lanceres 2 gange årligt, hhv. 1. april og 1. oktober.

Yderligere information

Læs også mere om den regionale uddannelsespulje på star.dk

Sidst opdateret: 24-01-2024