Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse

29-02-2024

Ledigheden i Østjylland er steget med 1.121 fuldtidspersoner fra december 2022 til december 2023. Det er en stigning på 9,0%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 2.946 fuldtidspersoner fra oktober 2022 til oktober 2023. Det er en stigning på 0,7%.

Data om ledighed og beskæftigelse i Østjylland - 2024-02-29 - med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget det seneste år. I november 2023 var der 421.822 lønmodtagere med bopæl i Østjylland. Det er en stigning på 3.669 siden november 2022.
I de østjyske kommuner er beskæftigelsen steget i 7 ud af de i alt 12 kommuner. De største procentvise stigninger ses i Aarhus (1,9%) og Horsens (1,4%), og disse stigninger svarer til henholdsvis 2.713 og 544 personer.

Ledigheden i Østjylland er steget det seneste år. I januar 2024 var der 16.820 bruttoledige i Østjylland. Det er en stigning på 1.344 siden januar 2023.

Ledigheden er steget i alle de østjyske kommuner, med undtagelse af Samsø Kommune, hvor ledigheden er faldet med 7,5%, som er svarende til fem færre ledige.

Fordelt på køn og aldersgrupper, er de største procentvise stigninger sket blandt de 40-49 årige mænd (21,3%) og de 50-59 årige mænd (21,2%). Disse stigninger svarer til henholdsvis 235 og 246 personer.

Blandt de forsikrede ledige er ledigheden steget med 1.980 personer (15%), mens den er faldet med 636 personer (29%) blandt de ikke-forsikrede ledige.

De største procentvise stigninger i ledighed blandt a-kasser ses hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (30%), Fag og Arbejde (25%) og Det Faglige Hus A-kasse (24%). Disse stigninger svarer til henholdsvis 107, 79 og 231 personer.

Nærmere oplysninger:

Daniel Isak Dallerup, formand for RAR Østjylland, tlf. 6170 7326
Anders Daugberg Stryhn, Direktør AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602