Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse

Udsendt 29-09-2023

Ledigheden i Østjylland er steget med 2.085 fuldtidspersoner fra august 2022 til august 2023. Det er en stigning på 15%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 4.058 fuldtidspersoner fra juni 2022 til juni 2023. Det er en stigning på 1,0%.

Data om ledighed og beskæftigelse i Østjylland - 2023-09-29  grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget det seneste år. I juni 2023 var der 413.859 lønmodtagere med bopæl i Østjylland. Det er en stigning på 4.058 siden juni 2022. Beskæftigelsen er steget i 8 af de 12 østjyske kommuner. Særligt Aarhus, Silkeborg og Horsens har haft stigende beskæftigelse det seneste år, hvilket trækker den samlede beskæftigelse i Østjylland op.

Ledigheden er steget det seneste år. I august 2023 var der 15.752 ledige fuldtidspersoner i Østjylland, hvilket er en stigning på 2.085 siden august 2022. Procentuelt er det en stigning på 15%. Ledigheden er steget i alle østjyske kommuner det seneste år.

På baggrund af de seneste tal for beskæftigelse og ledighed udtaler rådsformand, Daniel Isak Dallerup:

”I Østjylland har vi fortsat stigende beskæftigelse. Det er blandt andre brancherne Offentlig administration, undervisning og sundhed, Videnservice og Energiforsyning, hvor beskæftigelsen er stigende. Modsat falder beskæftigelsen inden for Bygge og anlæg og Rengøring mv.
Da den østjyske arbejdsstyrke vokser, ser vi imidlertid også stigende ledighed – særligt i A-kasser med mange kortuddannede medlemmer.

I Rådet har vi blandt andet fokus på opkvalificering, så ledige østjyder kan tilegne sig kompetencer inden for de områder, hvor der fortsat er høj efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Det gælder eksempelvis kompetencer på faglært niveau inden for mange områder samt kompetencer inden for velfærdsområdet.

På Rådets seneste møde, den 26. september, justerede Rådet positivlisten for den regionale uddannelsespulje, som fastlægger hvilke erhvervsrettede kurser, der giver statslig refusion til kommunerne, når de bevilger kurser til ledige.”

På Vores Arbejdsmarked (jobindsats.dk) kan man følge udviklingen på arbejdsmarkedet, både i beskæftigelse, ledighed og forgæves rekrutteringer.

Nærmere oplysninger:

  • Daniel Isak Dallerup, formand for RAR Østjylland, tlf. 6170 7326
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602