Spring over hovedmenu

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

30-04-2024

Ledigheden i Nordjylland steg med 255 fuldtidspersoner fra marts 2023 til marts 2024. Det er en vækst på 2,6%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Nordjylland faldt med 2.311 fuldtidspersoner fra januar 2023 til januar 2024. Det er et fald på 1,0%.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2024-04-30 med grafer og tabeller (pdf).

Beskæftigelsen faldt med 2.311 / 1,0% i forhold til januar 2023. Faldet kommer fra et højt niveau, og den aktuelle beskæftigelse er fortsat historisk høj. Selv om beskæftigelsen faldt i januar, er der aktuelt 1.880 / 0,8% flere beskæftigede i forhold til januar 2008 før finanskrisen, hvor beskæftigelsen også var historisk høj.

Arbejdsmarkedet er dog i gang med en tilpasning mod en lidt lavere efterspørgsel efter arbejdskraft. Ledigheden er steget en smule med 255 / 2,6%. Ledigheden har været moderat stigende siden ultimo 2022. Ledigheden er fortsat lav med 3,5% af arbejdsstyrken.

Efterspørgslen er således aftagende men stadig på et højt niveau. Ledigheden er stigende men stadig på et lavt niveau. Det bevirker bl.a., at der fortsat er en række udfordringer med at skaffe den ønskede arbejdskraft i virksomhederne. I den seneste rekrutteringsundersøgelse fra STAR fremgik det, at virksomhederne havde problemer med at skaffe den ønskede arbejdskraft i 25% af alle rekrutteringsforsøg. Det er bl.a. inden for jern- og metal, bygge og anlæg, det pædagogiske område og socialområdet, at der er problemer med at skaffe den ønskede arbejdskraft.

Der er samtidig 10.075 ledige, der søger et job. For at hjælpe ledige og virksomheder har RAR vedtaget en positivliste med 333 kurser, hvor ledige kan blive opkvalificeret inden for områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Se mere her:

Positivlisten for den regional uddannelsespulje – RAR Nordjylland - finder du på Rådets hjemmeside.

Ledigheden steg i alle nordjyske kommuner - undtagen på Læsø, hvor den faldt med 7 personer. Ledigheden steg med 7,0% for mændene, men faldt med 2,3% for kvinderne.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.