Spring over hovedmenu

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

29-02-2024

Ledigheden i Nordjylland er steget med 709 fuldtidspersoner fra januar 2023 til januar 2024. Det er en vækst på 6,8%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Nordjylland er faldet med 123 fuldtidspersoner fra november 2022 til november 2023. Det er et fald på 0,1%.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2024-02-29 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

Beskæftigelsen faldt en smule med 123 / 0,1% i forhold til januar 2023. Det kommer efter en årrække, hvor beskæftigelsen har været stigende og fortsat er på et historisk højt niveau. Den nuværende udvikling falder i tråd med en såkaldt ”blød landing” på arbejdsmarkedet med en beskeden udvikling i beskæftigelsen men med et højt antal beskæftigede.

Ser man bag om de overordnede tal for Nordjylland, fremgår det, at Aalborg har haft en pæn fremgang i beskæftigelsen på 909 / 1,0%. Resten af Nordjylland har enten stagnerende beskæftigelse eller oplever mindre fald i beskæftigelsen. Det hænger sammen med, at Aalborg har en lidt anden erhvervsstruktur end resten af Nordjylland med en højere andel beskæftigede inden for bl.a. information og kommunikation, videnservice og offentlig administration. Det er i væsentlig grad disse brancher, der trækker beskæftigelsen op i Aalborg.

Ledigheden har været moderat stigende det seneste år. Det kommer efter et væsentligt fald i ledigheden fra 2021-22. Ledigheden stiger derfor ud fra et lavt udgangspunkt, og en ledighedsprocent på 3,8 er stadig lav set i et historisk perspektiv i Nordjylland.

Ledigheden er steget med 17,4% / 927 for mændene, mens ledigheden er faldet med 4,3% / 218 for kvinderne. Det hænger sammen med, at mændene er overrepræsenteret inden for en række af de a-kasser, der har haft den største vækst i ledigheden. Det gælder bl.a. inden for 3F, Det Faglige Hus, Fødevareforbundet og Selvstændige Erhvervsdrivende.

Hos kvinderne er det derimod de ikke-forsikrede, der trækker ned i ledigheden. Det hænger bl.a. sammen med, at en stor del af de fordrevne borgere fra Ukraine er kvinder, og mange af dem er kommet i job.

En række a-kasser har en meget lav ledighed. Det er bl.a. inden for Børne og Ungdomspædagoger (2,3%), Din Sundhedsfaglige A-kasse (2,0%), FOA (2,1%), Socialpædagoger (2,2%) og Metal (3,1%). Det er tilsvarende inden for flere af disse områder, at virksomhederne har de største rekrutteringsudfordringer.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.