Spring over hovedmenu

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - Efteruddan de ledige til nyt job

31-01-2024

Ledigheden i Nordjylland er steget med 256 fuldtidspersoner fra december 2022 til december 2023. Det er en vækst på 3,0%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Nordjylland er faldet med 923 fuldtidspersoner fra oktober 2022 til oktober 2023. Det er et fald på 0,4%.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2024-01-31 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

”Beskæftigelsen i Nordjylland er faldet det seneste år, men beskæftigelsen - og dermed efterspørgslen fra virksomhederne - er stadig på et historisk højt niveau. Der er ca. 10.000 flere beskæftigede i Nordjylland end før corona-nedlukningen.

Det vidner om et højt aktivitetsniveau i virksomhederne. Den seneste måling fra STAR af virksomhedernes forgæves rekrutterer viste den samme tendens. Her fremgik det, at de nordjyske virksomhederne havde problemer med at finde den ønskede medarbejder i 28% af de tilfælde, hvor de ønskede at ansætte nyt personale”, udtaler Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland.

Rådsformanden fortsætter:

”Vi kan samtidig se, at ledigheden har været lidt stigende de seneste 3 år. Der er pt. knap 9.000 ledige, som er klar til at starte i et job. RAR Nordjylland arbejder for at hjælpe arbejdsmarkedet med begge udfordringer. Det gør vi bl.a. via den regionale positivliste, som viser, hvor jobcentrene kan få et ekstra tilskud, når de uddanner ledige inden for mangelområder i virksomhederne. De ledige får herved nye kompetencer, så de bedre matcher med virksomhedernes ønsker. Derved kommer ledige i job, og virksomhederne får nye medarbejdere med de rette kompetencer.

RAR vil derfor gerne opfordre virksomhederne til at søge hjælp til rekruttering hos jobcentre og a-kasser, gerne i så god tid som muligt, inden stillinger skal besættes,” afslutter Dan Oxholm.

Rådets positivliste udkommer årligt i en helt ny version. RAR har netop taget hul på arbejdet med næste opdatering, der sker 1. april. Positivlisten sætter retning og inspirerer til områder, hvor efteruddannelse kan føre til et nyt job.

Selv om ledigheden samlet set steg, er der fortsat flere A-kasser i Nordjylland, hvor ledigheden er meget lav. Det gælder, blandt andre, Din sundhedsfaglige A-kasse (1,2%), Socialpædagoger (1,4%), Ledere (1,6%) og Fag og arbejde (1,7%).

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.