Spring over hovedmenu

Arbejdsstyrken stiger i Nordjylland. Det ses som flere beskæftigede og flere ledige.

31-05-2023

I april måned steg ledigheden i Nordjylland med 15,4%. Det svarer til 1.201 fuldtidspersoner.
Der er en ledighedsprocent på 3,1%. Beskæftigelsen steg med 0,2%, og det svarer til 424 flere fuldtidspersoner.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-05-31 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

Beskæftigelsen steg i 5 ud af 11 kommuner. Det er fortrinsvis Aalborg, der trækker op i beskæftigelsen med en vækst på 852 / 1,0%.

Antallet af ledige steg i alle nordjyske kommuner. Den største antalsmæssige vækst var i Aalborg og Mariagerfjord med hhv. 491 og 139 flere ledige.
Når både beskæftigelsen og ledigheden stiger, er det et udtryk for, at det samlede udbud af arbejdskraft stiger. Det har stor betydning for både ledighed, beskæftigelse og rekrutteringssituationen.

Ledigheden for mænd er 3,1%, og den er 3,2% for kvinder. Ledigheden er steget med 0,5 procentpoint for mænd og er steget med 0,3 procentpoint for kvinder det seneste år. Ledigheden er steget for alle aldersgrupper hos både mænd og kvinder, undtagen for kvinder over 60 år hvor den faldt med 6,4%. Den højeste ledighed er for kvinder aldersgruppen 25-29 år med 6,1%.

RAR Nordjylland har særligt fokus på at hjælpe ledige i job via efteruddannelse og opkvalificering rettet mod områder, hvor virksomhederne har svært ved at rekruttere personale. Det kan bidrage til at afbøde en stigende ledighed.

Lukningen af slagteriet i Sæby ved udgangen af juni kan påvirke antallet af ledige i hele Nordjylland. RAR Nordjylland og AMK Midt-Nord indgår i et samarbejde med virksomheden, jobcentret, NNF og en række andre aktører med henblik på at hjælpe de medarbejdere, der bliver ledige, videre mod nye job. Det sker for at forsøge at afbøde antallet afskedigelser, hjælpe de afskedigede i nye job og sikre relevant uddannelse og opkvalificering.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.