Spring over hovedmenu

Flere ledige skal hjælpes tilbage i job.

02-03-2023

I januar måned steg ledigheden i Nordjylland med 11,9%. Det svarer til 1.099 fuldtidspersoner. Ledigheden steg for tredje måned i træk efter den har været faldende det sidste halvandet år. Der er en ledighedsprocent på 3,6%. Beskæftigelsen steg med 0,8%, og det svarer til 1.801 flere fuldtidspersoner.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-03-02 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

Beskæftigelsen steg i 5 ud af 11 kommuner. Det er fortrinsvis Aalborg, der trækker op i beskæftigelsen med en vækst på 1.579 / 1,8%.

Antallet af ledige steg i 10 ud af 11 nordjyske kommuner. Ledigheden faldt en smule på Læsø med tre fuldtidspersoner. Størst antalsmæssige vækst var i Aalborg og på Mors med henholdsvis 502 og 102 flere ledige. Den største procentvise vækst var på Mors med 55,4% og i Thisted med 19,4%.

RAR Nordjylland har særligt fokus på at hjælpe ledige i job via efteruddannelse og opkvalificering rettet mod områder, hvor virksomhederne aktuelt har svært ved at rekruttere personale, og hvor der fremover forventes at opstå behov for arbejdskraft – eksempelvis som følge af grøn omstilling. Opkvalificering kan dermed bidrage til at afbøde og potentielt forebygge en stigende ledighed.

Ledigheden for mænd er 3,5%, og den er 3,7% for kvinder. Ledigheden er steget med 0,3 procentpoint for mænd og er steget med 0,5 procentpoint for kvinder det seneste år. Ledigheden er steget for alle aldersgrupper af både mænd og kvinder - undtaget mænd over 60 år, hvor den er uændret på 4,0%.
Ledigheden steg i 9 ud af 22 a-kasser. Den steg mest hos 3F (244 / 11,6%), Det Faglige Hus (151 / 28,1%) og Fødevareforbundet (82 / 86,3%). Ledigheden steg med 611 / 70,2% for de ikke-forsikrede. En stor del af denne gruppe består af nye ledige fra Ukraine.Læs mere om Rådets nye strategi og plan for indsatser i 2023 på Rådets hjemmeside.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.

Nyt data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-02-01 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).