Spring over hovedmenu

Flere ledige skal hjælpes tilbage i job.

01-02-2023

I december måned steg ledigheden i Nordjylland med 9,3%. Det svarer til 718 fuldtidspersoner. Ledigheden steg for anden måned i træk, efter den har været faldende det sidste 1½ år. Der er en ledighedsprocent på 2,9%. Beskæftigelsen steg med 1,3%, og det svarer til 3.102 flere fuldtidspersoner.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-02-01 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

”Udviklingen på arbejdsmarkedet viser, at vi ser ind i en lidt mere udfordret tid med vækst i ledigheden. Men at der også er muligheder for, både at hjælpe de, der bliver ledige, og for at hjælpe de arbejdsgivere, der fortsat har problemer med at skaffe den rette arbejdskraft”, udtaler Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland.

Rådsformanden fortsætter:

”Rådet følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt, og vi prioriterer, at voksen – og efteruddannelse blandt andet bruges som et redskab til at fastholde arbejdskraft i virksomhederne og til at flytte ledig arbejdskraft - via uddannelse og opkvalificering – derhen, hvor arbejdsgiverne stadig har et stort behov for arbejdskraft. Dermed kan vi både afbøde en stigende ledighed og afhjælpe mangel på arbejdskraft på samme tid,” afslutter Dan Oxholm.

Ledigheden steg i hele Nordjylland. Den steg mest for kvinder i aldersgruppen 30-39 år med 231 /23,2%. Der har været en vækst i antallet af ikke forsikrede på 574 / 66,5%. Det skyldes hovedsageligt en tilgang af ukrainske borgere, som er ledige og klar til et job.

Der er fortsat lav ledighed på under 2% blandt andet for pædagoger, sygeplejersker og på SOSU området.

Læs mere om Rådets nye strategi og plan for indsatser i 2023 på Rådets hjemmeside.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.

Nyt data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-02-01 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).