Spring over hovedmenu

Nordjysk arbejdsmarked i topform

30-06-2022

Beskæftigelsen steg med 10.918 fuldtidspersoner i Nordjylland fra marts 2021-2022. Fra maj 2021 - 2022 faldt den nordjyske ledighed med 3.314 bruttoledige. Det svarer til et fald på 30,5 procent. Der er en ledighedsprocent på 2,7 procent.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-06-30 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Beskæftigelsen steg i alle nordjyske kommuner fra marts 2021-22. Samlet steg beskæftigelsen med 10.918 / 5,0%. Antallet af beskæftigede steg mest i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring med henholdsvis 5.175, 943 og 880 fuldtidspersoner.

Antallet af ledige er faldet med 3.314 fuldtidspersoner det seneste år. Det svarer til et gennemsnitligt fald på 30,5%. Der er en ledighed på 2,7%  i procent af arbejdsstyrken. Det er et fald på 1,2 procentpoint på et år. Ledigheden faldt i alle nordjyske kommuner. Ledigheden faldt mest på Læsø med 60,3% og mindst i Brønderslev med 23,3%.

Ledigheden for mænd er 2,4%, og den er 3,0% for kvinder. Ledigheden er faldet med 1,4 procentpoint for mænd og med 0,9 procentpoint for kvinder det seneste år.

Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper det seneste år. Det største fald er for 50-59 årige mænd, hvor ledigheden er faldet med 48,8%, og det mindste fald er for kvinder i aldersgruppen 16-24 år med 8,9%.

Ledigheden er faldet i næsten alle a-kasser, undtagen DSA hvor den steg med 4,6%. Det dækker dog kun over 5 fuldtidspersoner. Det største antalsmæssige fald er hos 3F med 788 / 40,1%.

Det største procentvise fald er hos Metalarbejderne med 50,6% / 224. Den laveste ledighedsprocent findes fos DSA med 1,0% af de forsikrede og hos FOA med 1,6%.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 40 57 71 90
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-06-30 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)