Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Hovedstaden

12-04-2024

Nyt fra RAR Hovedstaden, april 2024

Seniorer i job

Seniorer udgør en vigtig arbejdskraftressource, og i en situation med mangel på arbejdskraft inden for en række brancher, er det vigtigt at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. RAR Hovedstaden har derfor særligt fokus på seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet og følger bl.a. løbende udviklingen i langtidsledigheden for seniorer.

På rådets seneste møde drøftede vi arbejdsmarkedssituationen for seniorer, og vi kunne konstatere, at langtidsledige seniorer udgør en mindre andel af ledige seniorer i dec. 2023 set ift. dec. 2022. Det er positivt, og en udvikling vi gerne ser fortsætter.

Antalsmæssigt er der dog sket en lille stigning, og vi vil derfor på vores kommende møder dykke mere ned i tallene. Der kan være tendenser til, at seniorer har sværere ved at få job igen, når de bliver ledige. Og det øger risikoen for, at seniorer forlader arbejdsmarkedet tidligere. RAR opfordrer derfor jobcentre, a-kasser og virksomhederne til at være ekstra opmærksomme på den arbejdskraftressource, der gemmer sig i gruppen af ledige seniorer.

RAR Hovedstadens formand Louise SjøntoftRAR Hovedstadens formand Louise Sjøntoft har som HR Direktør i NCC Danmark fokus på seniorer som en vigtig ressource.

”I NNC har vi positive erfaringer med både at ansætte og fastholde seniorer. De udgør en vigtig ressource med unikke kompetencer og erfaring. Det er kvalifikationerne - både de faglige og personlige – der tæller. Og erfaring er et plusord hos os.

Vi har en stærk overbevisning om, at en medarbejdergruppe sammensat af forskellige generationer giver værdi. Det stiller også krav til ledelse og HR, men spiller man kortene rigtigt, får man det bedste fra alle hylder. Og så glæder jeg mig over, at vi i løbet af 2024 fem gange skal fejre en 70 års fødselsdag i NCC.”

Ny Positivliste for den regionale uddannelsespulje

RAR Hovedstaden har godkendt ny positivliste for den regionale uddannelsespulje.

Med den nye liste er der god mulighed for målrettet opkvalificering med kurser rettet mod områder med mangel på arbejdskraft. Og RAR opfordrer til, at jobcentre og a-kasser har fokus på disse kurser i deres dialog med de ledige.

Listen består af over 300 korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft i løbet af de næste 6 måneder. På positivlisten er hvert enkelt kursus knyttet til en stillingsbetegnelse. Det skal gøre det nemmere for jobkonsulenter at vejlede omkring kursusmuligheder. Flere af kurserne kan dog bruges i forbindelse med forskellige stillingsbetegnelser.

Ledige i Hovedstadsregionen kan fortsat tilbydes kurser fra positivlisterne i de tilstødende regioner: RAR-Sjælland og RAR-Bornholm.

Link til Positivlisten for regionale uddannelsespulje – RAR Hovedstaden