Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Hovedstaden

Gældende i RAR Hovedstadens område fra 1. oktober 2020.

Den landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Den aktuelle regionale positivliste 

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. oktober 2020:

Positivliste, pdf version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste, excel version (excel) (nyt vindue)

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper 

Udvidelse af regional uddannelsespulje

Fra 1. august til 31. december 2020 gennemføres der forsøg med den regionale uddannelsespulje. Forsøget indebærer, at målgruppen for den regionale uddannelsespulje udvides til alle ledige (undtagen personer i fleksjob). Desuden udvides brugen af positivlisterne, så der kan bevilges kurser, som fremgår af positivlisten i jobcentrets RAR-område eller - som noget nyt - af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder. Hvert RAR har lagt excel-filer af deres positivlister op på hjemmesiden, så du kan flette dem sammen for at se det reelle udbud af kurser, som du kan bevilge. Du kan også orientere dig via de pdf-filer, som fremgår. Forsøgene forventes fastsat ved lov og med varig virkning fra 1. januar 2021

RAR Hovedstadens område er tilstødende med RAR Sjælland og RAR Bornholm, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR Sjælland 

Positivliste, RAR Bornholm

Læs mere om forsøge med udvidelse af regional uddannelsespulje 

Bekendtgørelse

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale ddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april til 1. oktober 2020 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. oktober 2019 til 31. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Processen for indmelding af kurser til den regionale positivliste

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd beslutter en liste over stillingsbetegnelser, hvor rådet vurderer, at der er størst mangel på arbejdskraft, og hvor de ledige efter gennemførelse af korte erhvervsrettede kurser kan komme i beskæftigelse. Listen over stillingsbetegnelser ligger til grund for den regionale positivliste.

På baggrund af listen af stillingsbetegnelser går arbejdsmarkedskontoret i dialog med uddannelsesinstitutionerne med henblik på forslag til relevante offentlig udbudte kurser til positivlisten. På lignende vis høres Jobcentrene og a-kasserne om deres eventuelle forslag til privat udbudte kurser og uddannelsesforløb med gode jobeffekter målrettet de valgte stillingsbetegnelser.

Arbejdsmarkedskontoret udarbejder herefter et udkast til den endelige positivliste, som forelægges Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til beslutning.

Processen gentages 2 gange årligt, hvorefter den nye regionale positivliste træder i kraft hhv. 1. april og 1. oktober.

Høring af jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner til revision af positivlisten sker forud for lanceringen af nye positivlister.

Stillingsbetegnelserne fremgår af den aktuelle regionale positivliste.

Sidst opdateret: 26-02-2021