Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Hovedstaden

Gældende i RAR Hovedstadens område fra 1. april 2020.

Den landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Den aktuelle regionale positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2020:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste, pdf version (pdf) (nyt vindue)

COVID-19 - supplerende online kurser til den gældende positivliste

I forbindelse med COVID-19 er det besluttet, at supplere positivlisten med online kurser. RAR Hovedstaden beslutter, hvilke kurser der skal være på listen. Det gøres løbende og listen nedenfor opdateres derfor jævnligt. Begge lister kan benyttes af Jobcentrene.

Online kurser, der supplerer den gældende positivliste, opdateret den 15. juni 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Historisk liste

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. oktober 2019 til 31. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Processen for indmelding af kurser til den regionale positivliste

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd beslutter en liste over stillingsbetegnelser, hvor rådet vurderer, at der er størst mangel på arbejdskraft, og hvor de ledige efter gennemførelse af korte erhvervsrettede kurser kan komme i beskæftigelse. Listen over stillingsbetegnelser ligger til grund for den regionale positivliste.

På baggrund af listen af stillingsbetegnelser går arbejdsmarkedskontoret i dialog med uddannelsesinstitutionerne med henblik på forslag til relevante offentlig udbudte kurser til positivlisten. På lignende vis høres Jobcentrene og a-kasserne om deres eventuelle forslag til privat udbudte kurser og uddannelsesforløb med gode jobeffekter målrettet de valgte stillingsbetegnelser.

Arbejdsmarkedskontoret udarbejder herefter et udkast til den endelige positivliste, som forelægges Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til beslutning.

Processen gentages 2 gange årligt, hvorefter den nye regionale positivliste træder i kraft hhv. 1. april og 1. oktober.

Høring af jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner til revision af positivlisten sker forud for lanceringen af nye positivlister.

Stillingsbetegnelserne fremgår af den aktuelle regionale positivliste.

Sidst opdateret: 11-09-2020