Spring over hovedmenu

VEU-indsats for ledige dimittender med videregående uddannelser

03-03-2020

Udarbejdet af COWI for RAR Nordjylland og STAR

Med baggrund i en høj dimittendledighed, har RAR Nordjylland har sammen med RAR Vestjylland og RAR Østjylland udarbejdet en analyse om potentialet for VEU-indsats for ledige dimittender med mellemlange- og lange videregående uddannelser. 

Analysen afdækker følgende perspektiver:

  • Hvilke professions- og universitetsuddannelser har de kandidater, som har vanskeligt ved at få job? Hvor og for hvilke ledige dimittender er efteruddannelse relevant?
  • Hvad karakteriserer virksomheder, som aftager ny type arbejdskraft i form af dimittender med uddannelser, der er overrepræsenteret i ledigheden?
  • Hvad virker efter virksomhedernes mening i samspillet mellem aktører om højtuddannede?
  • Hvad er potentialet for højtuddannet arbejdskraft?

Formålet med Rådets analyser er grundlæggende:

  1. At belyse og tilvejebringe viden om én eller flere brancher, som RAR overvejer at udpege som indsatsområde
  2. At belyse og tilvejebringe viden om et brancheområde, som RAR allerede har udpeget som et indsatsområde

Analyse om VEU-indsats for ledige dimittender med videregående uddannelser - Nordjylland (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023