Spring over hovedmenu

Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse – indikatorer og beslutningsprocesser

04-03-2020

Udarbejdet af DISCUS for RAR Vestjylland og STAR

Analyse med inspiration til konsulenter fra f.eks. jobcentre, uddannelses-institutioner og erhvervsservice. Hvordan kan de bedst understøtte virksomheder i at sikre sig tilgængelig, kvalificeret arbejdskraft?

Analysen stiller skarpt på indikatorer og på beslutningsprocesser, der går forud for, at virksomheder finder løsninger med efteruddannelse. Der er lyttet til virksomheder, som netop bruger efteruddannelse strategisk og har succes med det. Hvornår er det, virksomhederne har brug for nye kompetencer? Er der bestemte indikatorer? Hvordan træffer de beslutningen om at efteruddanne? Og hvad får ud af det?

Rapporten er udarbejdet af DISCUS for Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland.

Formål:

  • At inspirere til at understøtte virksomheder i at sikre sig tilgængelig, kvalificeret arbejdskraft
  • At bidrage til høj kvalitet i virksomhedsservice fra offentlige aktører

Emner:

  • Indikatorer på, hvornår virksomheder efterspørger efteruddannelse
  • Beslutningsprocesser, der leder frem til beslutning om at benytte efteruddannelse
  • anbefalinger til konsulenter og andre, der hjælper virksomheder med kompetenceforsyning

Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse – analyse af indikatorer og beslutningsprocesser RAR-Vestjylland 2020 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023