Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Sydjylland

Hvert år afholder RAR Sydjylland et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft i Sydjylland. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

RAR Sydjyllands Strategiseminar

På grund af Corona-restriktionerne var det ikke muligt at gennemføre et fysisk strategiseminar i november 2020. RAR Sydjylland besluttede i stedet at tage en strategiske temadrøftelse på et virtuelt møde af de trends og udfordringer, som forventes at forme udviklingen på arbejdsmarkedet i 2021. Formandskabet fik herefter til opgave at udarbejde en justeret version af Strategi- og handleplan 2020, som på møde i Rådet den 9. marts 2021 blev godkendt som Strategi- og handleplan 2021.

 

Billedet er fra RAR Sydjyllands strategiseminar i november 2019.

Strategi- og handleplan 2021, RAR Sydjylland (printvenlig udgave) (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 24-03-2021