Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Sydjylland

Hvert år afholder RAR Sydjylland et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft i Sydjylland. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

RAR Sydjyllands Strategiseminar

RAR Sydjylland har afholdt strategiseminar den 22. november 2018 på Hotel Munkebjerg i Vejle.

Marita Geinitz, formand for RAR Sydjylland, indledte med, at det denne gang er et lidt anderledes strategiseminar, idet deltagerne i løbet af dagen skulle nå frem til input til både Strategi- og handleplan 2019 og Rådets Delstrategi for VEU-indsatsen. For at komme hele vejen rundt blev dagen struktureret efter de tre temaer:

  • Kompetencebehov og rekruttering
  • Voksen-, efter- og videreuddannelse
  • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Efter et par indledende oplæg om de aktuelle udfordringer i beskæftigelsespolitikken, status på VEU-indsatsen og præsentation af analyser var der oplæg om konkrete VEU-initiativer som indledning til gruppedrøftelser af strategi for VEU-indsatsen.

På baggrund af de mange input fra seminaret bliver der udarbejdet et udkast til Delstrategi for VEU-indsatsen og Strategi- og handleplan 2019 til godkendelse på møde i RAR Sydjylland i januar 2019.

Den nuværende Strategi- og handleplan 2018 (pdf) (nyt vindue)

Printvenlig version af Strategi- og handleplan 2018 - printes til dobbeltsidet folder (pdf) (nyt vindue)

Program for strategidagen (pdf) (nyt vindue)

Oplæg fra strategidagen:

Aktuelle udfordringer i beskæftigelsespolitikken v. Peter Graversen, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Syd (pdf) (nyt vindue)

Succeskriterier og status for VEU-indsatsen v. Anja Poulsen, arbejdsmarkedschef, Arbejdsmarkedskontor Syd (pdf) (nyt vindue)

Kompetencebehov og rekruttering: Privat service, v. Rambøll (pdf) (nyt vindue)

Komperencebehov og rekruttering: Sporskifte til bygge- og anlægsbranchen, v. COWI (pdf) (nyt vindue)

Automatisering, IT og robotter: Fra LVU’ere til ufaglærte v. Leif Elsborg, afdelingschef, EUC Syd (pdf) (nyt vindue)

Hvordan griber vi VEU-indsatsen an på SOSU-området? v. Kim Madsen, kursuschef, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (pdf) (nyt vindue)

Revalidering v. Henrik Hjortkjær, afdelingsleder, og Daniela Klitgaard, teamleder, Sønderborg Kommune (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 06-12-2018