Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Strategi og fokusområder – RAR Sjælland

Strategimateriale i regi af RAR Sjælland.

RAR Sjællands strategimateriale:

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan for årene 2019-2022:

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

RAR Sjællands VEU-strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU), har Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland besluttet følgende strategi for at opfylde målsætningerne på området. Hent den samlede VEU-strategi for RAR Sjælland herunder:

VEU-strategi for RAR Sjælland (pdf) (nyt vindue)

RAR Sjællands analyser og rapporter:

Inspiration til kommunernes aktiviteter for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, Rambøll dec. 2017 (pdf) (nyt vindue)

Undersøgelse af behovet for AMU-plastkurser:

Behovet for AMU-plastkurser i RAR Sjællands område, Cowi november 2017 (pdf) (nyt vindue)

Analyse af den private servicesektor i Hovedstaden og på Sjælland:

Rapport, COWI januar 2017 (pdf) (nyt vindue)
Bilag til rapport (pdf) (nyt vindue)
Notat: RAR Hovedstaden og RAR Sjællands kommentarer til rapporten (pdf) (nyt vindue)

Div. rapporter:
Kortlægning af rekrutteringssituationen for folkeskolelærer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og arbejdsgivernes kompetencebehov, FTF januar 2018 (pdf) (nyt vindue)

Afslutningsrapport fra VEU-center Øst og Øerne, BER-støttet projekt "Du er savnet" (pdf) (nyt vindue)
Anvendelse af revalidering i RAR Sjællands område 2012-2016 (AMK Øst, marts 2017) (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 01-03-2019