Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Sjælland

RAR Sjællands strategier og indsatser for at understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Strategi- og handlingsplan

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan indeholder strategi og målsætninger for rådets samlede opgaver, herunder voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU). Strategi- og handlingsplanen 2023-2026 er godkendt på rådets møde den 21. marts 2023.

RAR Sjællands vigtigste opgave er at bidrage til et arbejdsmarked i balance: At få besat ledige stillinger – at få flest muligt i job - og at sikre at kompetencerne matcher efterspørgslen både på kort og lidt længere sigt. Med RARs strategi- og handlingsplan 2023-2026 har vi opstillet følgende pejlemærker for rådsarbejdet:

  • Mangel og rekrutteringsudfordringer skal begrænses.
  • Ledige og beskæftigede skal have de nødvendige kompetencer og forudsætninger for job.
  • Mange flere unge skal i job eller uddannelse.
  • Flest muligt skal være en aktiv del af arbejdsmarkedet.

I 2023 vil indsatserne været rettet mod brancher, hvor der i særlig grad er rekrutteringsudfordringer: Bygge & anlæg, hotel & restauration, industri, lager & transport samt velfærd. Og på tværs af brancher har vi fokus på konkrete behov i forbindelse med aktiviteter inden for grøn omstilling, Femern Bælt-byggeriet og industriudviklingen i Kalundborg-området.

Derudover er ungeindsatsen et særligt opmærksomhedspunkt, idet alt for mange unge mennesker hverken har job eller uddannelse. RAR vil fortsætte dialogen med aktører og samarbejdsparter på beskæftigelsesområdet om problematikker og mulige initiativer, der evt. kan sættes i værk.

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

RAR Sjælland og RAR Hovedstadens samarbejde vedr. Femern Bælt-forbindelsen

Arbejdet med etablering af Femern forbindelsen forventes at skabe et ekstraordinært stort arbejdskraftbehov i de kommende år inden for bygge- og anlægs-området og afledte beskæftigelsesmuligheder inden for tilgrænsende brancheområder.

Rekrutteringsopgaverne kan ikke løftes alene lokalt, men stiller krav til formel opbakning og en aktiv medvirken fra regionale og centrale myndigheder og aktører.Samarbejdet om Femern vil derfor være et centralt fokusområde i arbejdsmarkedsrådenes strategiske prioriteringer de kommende år.

RARs rolle i Femern Bælt samarbejdet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023